Op zon­dag 20 maart is het offi­ci­eel len­te, maar het lijkt wel of de natuur al een voor­schot heeft geno­men. Zon, blau­we luch­ten en flui­ten­de vogels alom. We geven je drie tips om het len­te­ge­voel instant te omarmen.

Ver­groen je straat
Leuk om op te pak­ken met buren of kin­de­ren: je straat in groen hul­len. Leg bij­voor­beeld een gevel­tuin aan, adop­teer een boom­spie­gel of zelfs een hele bloem­bak. Je bent lek­ker bui­ten, het geeft ont­span­ning en ook je straat knapt er zien­der­ogen van op. Spaar­ne­lan­den kan je zelfs hel­pen. Lees het arti­kel  dat we er eer­der over schre­ven voor tips en voorwaarden.

Maak een len­te­wan­de­ling
Van­uit de stad zit je zo in het duin­ge­bied. Maak een wan­de­ling door bos, duin of over het strand om je bat­te­rij weer op te laden. Spot wil­de die­ren, zoals gro­te gra­zers, paar­den en wisen­ten in de dui­nen of boek een excur­sie en leer meer over de flo­ra en fau­na in dit gebied. Een solo­wan­de­ling is ook fijn en geeft je de stil­te om de vogels te horen en de len­te te zien ontluiken.

Trans­for­meer je tuin of balkon
Heb jij al len­te­krie­bels maar zit je tuin of bal­kon nog in een win­ter­dip? Aan de slag! Haal dood blad weg, veeg je ter­ras aan en plant bloe­men en plan­ten. Inheem­se soor­ten natuur­lijk, want die zijn favo­riet bij insec­ten en vogels. Sop­je over je tuin­set en je bent hele­maal klaar voor het bui­ten­zit­sei­zoen. Hal­lo lente!