5 tips voor duur­za­me decembercadeaus
Decem­ber feest­maand, je kunt er niet omheen. Licht­jes, lek­ke­re hap­jes en voor­al: cadeau­tjes. Natuur in je Stad Natuur in je Stad geeft je 5 sym­pa­thie­ke en duur­za­me cadeau­tips voor december.

Ik heb alles al.’ Her­ken­baar? En wil je de ander een per­soon­lijk en schuld­ge­voel­arm cadeau geven? Dan zijn onder­staan­de tips voor jou!

  1. Koop groen

Deze tip kon je van ons natuur­lijk ver­wach­ten. Want geef je groen, dan geef je geluk. Denk aan een mooie plant, een set bloem­bol­len of bloem­zaad. Kies je daar­bij voor de bio­lo­gi­sche en inheem­se vari­an­ten, dan zit je hele­maal goed qua groen­kar­ma. Zoals bij­voor­beeld leu­ke natuur­ca­deaus voor kerst of natuur­ca­deaus voor kin­de­ren.

  1. Koop mens- en diervriendelijk

Slaaf­vrije cho­co­la­de, kle­ding die eer­lijk is gepro­du­ceerd: voor­beel­den van cadeaus waar­bij het met de arbeids­om­stan­dig­he­den wel snor zit. Of geef dier­vrien­de­lij­ke cadeaus zoals een insec­ten­ho­tel, bloem­zaad­jes die bij­en aan­trek­ken of vegan cos­me­ti­ca. Cadeaus waar de hele wereld een beet­je mooi­er van wordt.

  1. Koop lokaal

Han­dig hoor, dat web­shop­pen, maar jouw loka­le onder­ne­mer ziet je ook graag komen. (Het liefst ook nog op de fiets). Laat je advi­se­ren, bla­der door boe­ken en voel/ruik de mate­ri­a­len. Dat kan onli­ne niet. Boven­dien krijg je het cadeau met­een mooi inge­pakt mee naar huis. Scheelt ook weer hope­lijk-wel-op-tijd-bezorgd-stress. Hier vind je een lijst­je met duur­za­me mode­win­kels in Haarlem.

  1. Koop twee­de­hands (of recycle)

Een boek dat je dub­bel hebt, die vaas die je nooit gebruikt of de trui waar je zus altijd met een jaloers oog naar kijkt: geef ze cadeau. Dat scheelt grond­stof­fen en helpt jou te ont­spul­len. Check ook de kring­loop­win­kel of Markt­plaats voor mooie bord­jes, een retro plan­ten­kruk­je of fij­ne platen.

  1. Geef een ervaring

Mis­schien heb je über­haupt geen zin om iets te kopen. Sint- of Kerst­in­ko­pen doen, het kan nog­al over­wel­di­gend zijn. Geef dan een erva­ring. Een mooie wan­de­ling die je pas hebt ont­dekt, een uit­ge­brei­de lunch of pick­nick of een tegoed­bon voor jouw klus­kwa­li­tei­ten. Strik erom­heen en klaar!

Heb jij aan­vul­len­de tips?
Laat het weten via Inst­agram, Facebook of tip onze redactie.