Een boom­spie­gel is een stuk­je extra grond rond­om de stam van een boom. Deze grond leent zich per­fect voor extra beplan­ting. Alle inwo­ners van de gemeen­te Haar­lem heb­ben de moge­lijk­heid om de boom­spie­gel voor hun woning te adop­te­ren. Vro­lijk de buurt op en maak een kleur­rij­ke mini-tuin van jouw boom­spie­gel! Vraag jouw boom­spie­gel aan via het formulier.

Hoe werkt het?

Ga naar de web­si­te van Spaar­ne­lan­den voor meer infor­ma­tie over het adop­te­ren van een boom­spie­gel. Hier vind je ook het aanvraagformulier.