Heb je net een avo­ca­do gege­ten? Wacht dan met de pit weg­gooi­en in de groe­ne bak. Want met een beet­je geluk, kweek jij daar­mee mis­schien wel je eigen avo­ca­do plant­je. Lees er alles over op Natuur in je Stad!

Avo­cad­oplant

Een lek­ker tro­pisch plant­je, de avo­cad­oplant. Om die reden zet je hem bij voor­keur in een pot met grond, zodat hij in de win­ter bin­nen en bij war­me­re tem­pe­ra­tu­ren, bui­ten kan staan. En hoe leuk is het om te kij­ken of je dit plant­je zelf kunt kweken?

Tip! Kweek de plant bij voor­keur in het voor­jaar, dan krijgt hij lek­ker veel warm­te en zon. 

Het is helaas wel las­tig om ech­te avocado’s te krij­gen van je plant. Meest­al geven de pit­ten alleen mooie plant­jes en geen ech­te avocado’s. Maar… je weet het nooit. Wie weet heb jij geluk en pluk je na een jaar of 10 wel ver­se avocado’s van jouw eigen boompje!

Nodig
Wat heb je nodig om een avo­cad­oplant­je te kweken?

 • Een avo­ca­do
 • Een glas
 • Hou­ten tandenstokers
 • Water
 • Zon­licht
 • Lief­de en geduld

Aan de slag

 • Eet aller­eerst de avo­ca­do op.
 • Maak nu de over­ge­ble­ven pit goed schoon met wat water en ver­wij­der het ‘vlies­je’.
 • Prik vier tan­den­sto­kers in de smal­le boven­kant. De bre­de, dik­ke­re kant is de onder­kant, deze komt straks in het water te staan.
 • Pak een glaas­je, vul het met een laag­je water van +/- twee cen­ti­me­ter en hang de onder­kant van de avo­ca­do erin.
 • Zet het glas nu op een zon­ni­ge, war­me plek. Bij­voor­beeld in de vensterbank.
 • Vul het glaas­je om de dag met vers water. De onder­kant van de pit moet altijd onder water staan.

En nu…
Geduld, geduld en nog eens geduld! Het kan zelfs enke­le weken tot maan­den duren voor­dat de pit wor­tel­tjes krijgt. Wacht tot de wor­tels 3 tot 4 cm lang zijn en zet de pit daar­na over in een pot met aar­de. Een deel van de pit mag zicht­baar zijn boven de aar­de, zo neemt hij extra veel licht op. Zet het plant­je nu weer op een zon­ni­ge plek en geef hem om de dag een klein beet­je water.

Meer lezen?
Op de web­si­te ont­dek je meer arti­ke­len over de natuur en leu­ke DIY’s of volg ons op Inst­agram voor de laat­ste updates
Onze laat­ste artikelen:

Heb jij groe­ne tips voor de redac­tie? Mail ze naar: info@natuurinjestad.nl.