Bij het plan­ten en aan­bren­gen van (nieu­we) hees­ter­vak­ken hou­den we er reke­ning mee dat het bes­dra­gen­de hees­ters zijn. Dit zijn hees­ters waar bes­jes aan groei­en. Zo cre­ë­ren we voed­sel voor vogels.