Hoge ste­len van wel 3,5 meter en enor­me wit­te bloem­scher­men: de reu­zen­be­ren­klauw is een lust voor het oog. Helaas hou­den de posi­tie­ve eigen­schap­pen daar­mee ook wel op. Het is een plaag­plant name­lijk. Help jij Spaar­ne­lan­den met de bestrijding?

Van april tot okto­ber werkt Spaar­ne­lan­den hard aan het weg­ha­len van de reu­zen­be­ren­klauw. Met name in juni en juli, wan­neer de plant bloeit en dus heel her­ken­baar is. Weg­ha­len gebeurt voor­al omdat de beren­klauw een sap bevat dat kan zor­gen voor flin­ke huid­ir­ri­ta­tie. Bij men­sen, maar ook bij (huis)dieren zoals hon­den. Je vindt de plant voor­al in ber­men, langs het water en voet- en fietspaden.

Help je mee met de bestrijding?
Jij kunt als vrij­wil­li­ger hel­pen met het weg­ha­len van de plant. Je wordt daar­bij bege­leid door mede­wer­kers van Spaar­ne­lan­den. Ze geven je tips, een lek­ker kop­je kof­fie en zor­gen ervoor dat je vei­lig aan de slag kunt. De plant wordt dan onder­gronds afge­sto­ken of afge­maaid. Geen groe­ne vin­gers? Je helpt ook door een mel­ding te maken bij de gemeen­te, wan­neer je een reu­zen­be­re­k­lauw aan­treft in de open­ba­re ruim­te. Spaar­ne­lan­den zal deze dan weg­ha­len. Ook kun je hel­pen bij het bestrij­den van de Japan­se dui­zend­knoop.

Aan­mel­den als vrijwilliger
Je kunt je als vrij­wil­li­ger aan­mel­den via ebeth@spaarnelanden.nl, voor één keer of voor een lan­ge­re peri­o­de. Dank­je­wel alvast!