Spaar­ne­lan­den legt, in samen­wer­king met part­ners, bloe­men­lin­ten aan door de hele stad.

De bloe­men zor­gen voor een mooi en kleur­rijk beeld en zijn ook goed voor het aan­trek­ken van bij­en en vlin­ders. Momen­teel is ope­ra­tie Steen­breek bezig met een bloe­men­lint van Noord naar Zuid.