In de Poel­pol­der, het Rei­nald­a­park en Scho­ter­oog zijn diver­se aan­ge­leg­de poe­len te vin­den die door ons onder­hou­den worden.

Voor kik­kers, pad­den en ande­re amfi­bie­ën zijn poe­len erg belang­rijk. Ze kun­nen zich goed voort­plan­ten in poe­len en vin­den daar hun voed­sel. Ook voor libel­len vor­men de poe­len een goed leefgebied.