DIY: jam maken

Zelf jam maken is gezond, lek­ker én heel gemak­ke­lijk om te doen. Of je nu kiest voor aardbeien‑, frambozen‑, bra­men- of bos­bes­sen­jam, met deze tips zet je in no-time een heer­lij­ke pot zelf­ge­maak­te jam op tafel. Lees snel verder!

Zelf jam maken

Mis­schien denk je dat zelf jam maken veel werk is, maar het tegen­deel is waar. Het is eigen­lijk zelfs een vrij sim­pel klus­je. Je hebt er niet veel voor nodig, het kost niet veel tijd én eigen­ge­maak­te jam heeft veel voor­de­len ten opzich­te van jam uit de supermarkt:

 • Je weet pre­cies wat voor ingre­di­ën­ten er in de jam gaan en zo weet je zeker dat er geen E‑nummers of ande­re ondui­de­lij­ke toe­voe­gin­gen wor­den gebruikt.
 • Over­rijp fruit is mis­schien niet zo lek­ker meer om op te eten, maar leent zich per­fect voor het maken van jam.
 • Zelf jam maken is een klus­je waar je al je aan­dacht bij nodig hebt; heel mind­ful en relaxt dus.
 • Als je zelf jam maakt, kun je naar har­ten­lust expe­ri­men­te­ren met ingre­di­ën­ten, com­bi­na­ties en krui­den. Zo cre­ëer je je eigen unie­ke smaak.
 • In jam uit de super­markt zit vaak veel sui­ker. Als je zelf jam maakt, kun je ervoor kie­zen om min­der sui­ker te gebrui­ken en dat is natuur­lijk weer stuk gezonder.

In dit arti­kel gaan we trou­wens voor aard­bei­en­jam vol­gens groot­moe­ders recept. Ouder­wets zoet dus!

Han­dig weetje:

Hoe meer sui­ker je gebruikt, hoe lan­ger de jam houd­baar is. Sui­ker werkt name­lijk als een con­ser­veer­mid­del. Min­der sui­ker bete­kent dus dat je jam min­der lang houd­baar is. Houd reke­ning met zo’n drie tot zes maan­den, mits je de jam op een koe­le en don­ke­re plek bewaart.

Fruit pluk­ken

De natuur is de ide­a­le plek om vers fruit te pluk­ken. Mis­schien staat er wel een fruit­stal­le­tje langs de weg ergens bij jou in de buurt? Of heb je een buur­man of buur­vrouw die in de moes­tuin werkt en over­vloe­di­ge oogst heeft of die je kunt hel­pen in ruil voor vers fruit?
Ook zijn er pluk­tui­nen waar je terecht kunt voor het pluk­ken van vers fruit. Op de web­si­te www.pluktuinen.nl vul je de post­co­de in, waar­na je een over­zicht krijgt van alle pluk­tui­nen bij jou in de buurt. Een aan­ra­der om met kin­de­ren te doen!
Mocht je niet in de gele­gen­heid zijn om zelf fruit te pluk­ken, dan is de markt of super­markt ook een pri­ma alternatief.

DIY: Stap­pen­plan aard­bei­en­jam maken

Zin om aan de slag te gaan? Hier­on­der vind je een han­dig stap­pen­plan voor het zelf maken van aardbeienjam.

Stap 1 – Fruit verzamelen

Super­markt, markt of pluk­tuin: houd reke­ning met zo’n 250 gram aard­bei­en voor dit recept. Dit is onge­veer net zoveel als een ‘nor­maal’ jam­pot­je uit de win­kel. Het is belang­rijk dat het fruit lek­ker rijp en zacht is.

Stap 2 – Pot­jes schoonmaken

Hoe scho­ner de pot­jes zijn, hoe lan­ger je de jam kunt bewa­ren. Maak dus voor­dat je aan de slag gaat, de pot­jes en dek­sels goed schoon. Dit kun je doen door ze mini­maal vijf minu­ten uit te koken in heet water of ze mee te laten draai­en in de afwas­ma­chi­ne (60 gra­den programma).

Stap 3 – Ingrediënten

Alle ingre­di­ën­ten voor deze jam zijn in (bij­na) iede­re super­markt ver­krijg­baar. Dit heb je nodig voor 250 gram aardbeienjam:

 • 250 gram aardbeien
 • 175 gram geleisuiker
 • 1x eet­le­pel citroensap
 • Citroen­rasp van een 1/2 citroen

Stap 4 – Aan de slag

 • Maak de aard­bei­en schoon, ver­wij­der de kroon­tjes en doe ze in een rui­me pan (tegen het spetteren).
 • Zet de pan aan op mid­del­hoog vuur.
 • Voeg ver­vol­gens de gelei­sui­ker, citroen­rasp en het citroen­sap toe.
 • Roer het geheel af en toe door en laat het een tijd­je prut­te­len. Het is de bedoe­ling dat de jam indikt en de mas­sa een geheel wordt.

Test!

Tes­ten of je jam klaar is, doe je door een bord­je in de koel­kast te zet­ten. Als je denkt dat de jam zover is, haal je het bord­je uit de koel­kast en doe je er wat jam op. Ver­vol­gens haal je er een thee­le­pel­tje (of je vin­ger) door­heen. Gaat de jam mooi uit elkaar en blijft er een ‘schoon’ geul­tje over? Dan is hij klaar. Als de jam nog door­loopt, dan kun je hem nog even terug­zet­ten op het vuur.

 • Is je jam klaar? Giet het dan van­uit de pan direct in het pot­je. Een trech­ter kan daar han­dig bij zijn.
 • Ver­vol­gens draai je de dek­sel op de pot en zet je het pot­je op z’n kop. Laat de jam nu hele­maal afkoe­len en voilà, klaar is jouw huis­ge­maak­te jam!

Ver­ras ook fami­lie en vrien­den met een pot­je van jouw zelf­ge­maak­te jam. Suc­ces gegarandeerd!

Natuur

De natuur heeft zoveel moois te bie­den, waar­on­der fruit om zelf heer­lij­ke jam van te maken. Voor het behoud van de natuur is het belang­rijk dat we onze leef­om­ge­ving opti­ma­li­se­ren, zodat we lang van alles wat de natuur te bie­den heeft, kun­nen blij­ven genieten.
Wil jij meer weten over hoe je zelf kunt bij­dra­gen aan de natuur in Haar­lem en je omge­ving? Kijk op onze web­si­te: www.natuurinjestad.nl voor meer arti­ke­len en tips over wat je zelf kunt doen voor de natuur.

Eet sma­ke­lijk!