Knut­se­len met kastanjes

Op maan­dag 23 sep­tem­ber start de herfst! En ook nu valt er bui­ten in de natuur van alles te leren en te bele­ven. Wat dacht je bij­voor­beeld van een zoek­tocht naar kas­tan­jes in het bos? Super­leuk om te doen (met of zon­der kin­de­ren) én kas­tan­jes zijn ide­aal mate­ri­aal om mee te knut­se­len. Natuur in je Stad zet drie sim­pe­le DIY-knut­sels met kas­tan­jes voor je op een rijtje!

Over kas­tan­jes

Kas­tan­jes: ieder­een kent ze, maar wat zijn het eigen­lijk pre­cies? Een kas­tan­je is een noot die groeit aan de kas­tan­je­boom. Bij­zon­der is dat deze noot heel veel vita­mi­ne C bevat. In Neder­land vin­den we twee soor­ten kastanjebomen:

 1. Wil­de paardenkastanjeboom
 2. Tam­me kastanjeboom

Bei­de bomen dra­gen in de herfst ste­ke­li­ge vruch­ten, met daar bin­nen­in de kas­tan­jes zelf. De tam­me kas­tan­jes wor­den ook gebruikt om te eten, bij­voor­beeld als gepof­te kas­tan­je of in kas­tan­je puree. Naast men­sen zijn ook vogels en eek­hoorn­tjes zijn fan van de tam­me kas­tan­je. Je kunt de tam­me kas­tan­je bij­voor­beeld her­ken­nen aan het feit dat er drie noten in een huls zit­ten. De huls zelf heeft fij­ne stekeltjes.
Wil­de paar­den­kas­tan­jes zijn ech­ter zeer gif­tig en oneet­baar. Er zit vaak één gro­te noot in het omhul­sel. De huls is ook gro­ver dan die van de tam­me kastanje.

Tip: Wil je spe­ci­fiek op zoek naar tam­me kas­tan­jes om mee te koken? Kijk dan waar er, bij jou in de buurt, tam­me kas­tan­je­bo­men te vin­den zijn. Bij­voor­beeld op de Wild­pluk­wij­zer.
Bei­de soor­ten kas­tan­jes zijn trou­wens geschikt om mee te knutselen.

Wan­neer?

Offi­ci­eel begint het kas­tan­jes-sei­zoen per half okto­ber, maar door de war­me zomer­maan­den van de laat­ste jaren zijn er soms in sep­tem­ber al kas­tan­jes te vin­den. De mees­te kas­tan­jes vind je natuur­lijk in het bos. Maar ook in het park (bij­voor­beeld Kle­ver­park Haar­lem) vind je mooie, oude kas­tan­je­bo­men die veel vruch­ten geven in de herfst. Je moet er alleen wel snel bij­zijn, want ze zijn zo weg!

Knut­se­len met kastanjes

Kas­tan­jes zijn ide­aal knut­sel-mate­ri­aal. We zet­ten de drie leuk­ste DIY-tips voor jul­lie op een rijtje:

1. Lief kas­tan­je egeltje

Een sim­pe­le DIY, voor jong en oud.
Nodig:

 • Prik­pen
 • Hou­ten prikkertjes
 • Kas­tan­jes, een per egeltje
 • Oranje/rode bes­jes
 • Oog­jes (bij­voor­beeld te koop bij hob­by­za­ken of de Action)

Dit klei­ne egel­tje is heel gemak­ke­lijk om samen met (klei­ne) kin­de­ren te maken. Prik met de prik­pen gaat­jes in de bol­le kant van de kas­tan­je, een stuk of 15. Zet er ver­vol­gens klei­ne, hou­ten prik­ker­tjes in. Plak twee oog­jes op de voor­kant van de kas­tan­je. De neus maak je van een bes­je op een hou­ten prik­ker­tje. Voor het mooi­ste effect maak je de prik­ker wat kor­ter, zodat het neus­je mooi op de kas­tan­je zit.

2. I‑love kastanjes-hart

Een grap­pig kas­tan­je-hart. Ide­aal om cadeau te geven!
Nodig:

 • Scher­pe naald
 • IJzer­draad
 • Mooi lint
 • Kas­tan­jes, een stuk of 30

Maak met een scher­pe naald gaat­jes dwars door alle kas­tan­jes. Rijg ze nu aan het ijzer­draad. Buig het draad daar­na in de vorm van een hart en beves­tig de uit­ein­den van de draad aan elkaar. Maak er een vro­lijk lint en geef je kas­tan­je-hart een mooie plek aan de deur.

3. Beschil­der­de kastanjes

Mis­schien heb je geen ijzer­draad of ‘oog­jes’ in huis? Dan kun je ook altijd kas­tan­jes beschilderen.
Nodig:

 • Plak­kaat­verf
 • Fij­ne kwastjes
 • Kas­tan­jes, zoveel als je wilt

Laat je kind lek­ker zijn gang gaan met het beschil­de­ren van de kas­tan­jes, in aller­lei vor­men en kleu­ren. Wil je er ook een edu­ca­tie­ve acti­vi­teit van maken? Kies er dan bij­voor­beeld voor om let­ters of cij­fers op de kas­tan­jes te schil­de­ren. Leg het alfa­bet neer op de goe­de volg­or­de of maak samen woor­den van de kastanjes.

Natuur­ma­te­ri­a­len

Natuur­ma­te­ri­a­len zijn erg geschikt om mee te knut­se­len en kas­tan­jes zijn hier een per­fect voor­beeld van. Maar ook de huls van de kas­tan­je kun je gebrui­ken om wat moois mee te maken. Laat jouw cre­a­ti­vi­teit en die van de kin­de­ren op de vrije loop en kijk wat voor moois jul­lie samen kun­nen cre­ë­ren van natuurmateriaal.

Heb je zelf leu­ke knut­sel-tips met natuur­ma­te­ri­a­len? Laat het ons weten via natuurinjestad@spaarnelanden.nl. Meer info over Natuur in je Stad vind je op: www.natuurinjestad.nl.
Veel knutselplezier!