Pad­den­stoe­len: een prach­tig natuur­fe­no­meen! Haal de bij­zon­de­re herfst­sfeer ook in huis door je eigen pad­den­stoel te knut­se­len. Op Natuur in je Stad lees je hoe je dat doet!

Herfst knut­se­len
De hele mid­dag bin­nen zit­ten, omdat het bui­ten regent, is zo gek nog niet. Er zijn name­lijk genoeg leu­ke bin­nen acti­vi­tei­ten te beden­ken die je met je (klein)kinderen kunt doen. Wat dacht je bij­voor­beeld van een mid­dag­je knip­pen, plak­ken en schil­de­ren? Eer­der las je op je Natuur in je Stad hoe je dit leu­ke spin­nen­web knut­selt. Van­daag gaan we aan de slag met een paddenstoel!

Pad­den­stoel wc-rol
Rood met wit­te stip­pen! Zelf een pad­den­stoel knut­se­len is hele­maal niet zo las­tig als je mis­schien denkt. En gro­te kans dat je de mate­ri­a­len zelfs al in huis hebt.

Wat heb je nodig?

 • Lege wc-rol­len (1 per paddenstoel)
 • Rood papier voor het dak
 • Wit papier voor de steel
 • Wit papier of wat­ten voor de stippen
 • Schaar
 • Ster­ke lijm
 • Even­tu­eel: nietpistool
 • Even­tu­eel: verf, groen/bruin papier voor de onder­grond, stif­ten, pot­lo­den, stic­kers etc. om de pad­den­stoel te versieren

Stap­pen­plan

Maak wat ruim­te op de eet­ta­fel en stal de knut­sel­ma­te­ri­a­len uit. Start met het maken van de steel van de paddenstoel:

 • Vouw een stuk wit papier om de wc-rol. Meet het af, knip het papier op maat en lijm of niet de uit­ein­den vast.
 • Geen papier in huis? De wc-rol wit ver­ven kan natuur­lijk ook.
 • Ver­vol­gens maak je het rode dak­je. Dit doe je door een cir­kel te teke­nen op een vel rood papier en deze uit te knippen.
 • Maak een ‘rech­te knip’ tot het mid­den van de cir­kel. Nu kun je het papier in elkaar rol­len en er een dak­je van maken. Maak de uit­ein­des vast met lijm of het nietpistool.
 • Lijm het hoed­je op de wit­te steel.
 • Nu begint het leu­ke werk, het ver­sie­ren van de pad­den­stoel. Knip stip­pen uit het wit­te papier en plak ze op het dak­je. In plaats van papier kun je ook stuk­jes wat­ten gebrui­ken voor de stippen.
 • Wil je een boson­der­grond maken? Gebruik dan een stuk groen of bruin papier en plak de pad­den­stoel erop. Om het hele­maal com­pleet te maken, plak je er nog wat gevon­den mos en herfst­bla­de­ren op.
 • Een deur­tje, een raam­pje, een kabou­ter? Leef je uit met het ver­sie­ren van de paddenstoel.

Pad­den­stoel eierdop

Heb je alle lege wc-rol­len net weg­ge­daan? Maak dan een leu­ke mini-pad­den­stoel van een lege eierdoos!

Wat heb je nodig?

 • Een lege eierdoos
 • Rode en wit­te verf
 • Oog­jes (bij­voor­beeld te koop bij de Action)
 • Ster­ke lijm

Stap­pen­plan

 • Knip het opstaan­de punt­je uit de eierdoos.
 • Knip het ‘bak­je’ waar het ei inzit uit. Het punt­je wordt de stam, het bak­je het hoed­je van de paddenstoel.
 • Schil­der de steel wit.
 • Schil­der de hoed rood + wit­te stippen.
 • Lijm er twee oog­jes op.
 • Plak de twee onder­de­len aan elkaar vast.

En voilà, een schat­ti­ge pad­den­stoel voor op de herfsttafel!

Deel het resultaat
We zijn natuur­lijk erg benieuwd naar het resul­taat van jouw pad­den­stoel. Deel je foto’s en je krijgt een eer­vol­le ver­mel­ding op onze soci­al media-kana­len. Instu­ren: info@natuurinjestad.nl.

Veel knut­sel­ple­zier!