Op diver­se plek­ken, ver­spreid over Haar­lem, zijn een­den­trap­pen geplaatst.

Dit doen wij spe­ci­aal op plek­ken waar kik­kers, jon­ge een­den en klei­ne zoog­die­ren (o.a egels) door hoge en stei­le oevers niet uit het water kun­nen komen