Gevel­tui­nen zijn smal­le groen­stro­ken tegen de gevel, direct aan de straat­kant. Voor­al stra­ten zon­der voor­tui­nen zijn geschikt. Gevel­tui­nen dra­gen bij aan een groe­ne en kli­maat­be­sten­di­ge stad. Daar­naast zor­gen gevel­tui­nen voor een fij­ne leefomgeving.

Ga naar de web­si­te van Spaar­ne­lan­den voor meer infor­ma­tie. Hier vind je ook het aanmeldformulier.