Het is moge­lijk om een groen­strook in de buurt van je woning te adop­te­ren. Ide­aal om bij­voor­beeld een klein (moes)tuintje aan te leg­gen. Spaar­ne­lan­den bekijkt samen met jou of de groen­strook geschikt is voor adop­tie en denkt met je mee over de invul­ling van de plan­nen. Hoe vraag je zo’n groen­strook aan? Je leest het hier.

Ga naar de web­si­te van Spaar­ne­lan­den voor meer infor­ma­tie. Hier vind je ook het aan­vraag­for­mu­lier.