Het IVN Zuid-Ken­ne­mer­land gaat i.s.m. Spaar­ne­lan­den zater­dag 21 mei en 11 juni de strijd aan met de reu­zen­be­ren­klauw. Help je ook mee?

In Schal­k­wijk ten zui­den van de volk­tuin­com­plex Poel­pol­der­vreugd aan de Boerhaavelaan/Oude Schip­hol­weg ligt een wan­del­bos met mooie natuur. Helaas komt de reu­zen­be­ren­klauw hier voor. Dit is een hard­nek­ki­ge plant, die inheem­se plan­ten ver­dringt en gevaar­lijk is bij aan­ra­king. Als de plant niet bestre­den wordt, dan zal de plant zich steeds meer opdringen.

Wat ga je doen?
Deel­ne­mers aan deze werk­dag gaan de reu­zen­be­ren­klauw te lijf met steek­schop­pen. Samen met ande­re vrij­wil­li­gers steek je de bere­k­lauw uit, de wor­tels gaan in een afval/puinzak en het loof gaat op een com­post­hoop. Zo voor­kom je samen met de vrij­wil­li­gers dat de plant een plaag wordt. Op ande­re plek­ken blijkt al dat dit een goe­de manier is om de reu­zen­be­ren­klauw onder con­tro­le te krij­gen en er voor te zor­gen dat de plant niet meer terugkomt.

Wat moet je meenemen?
Neem eigen koffie/thee mee. IVN Zuid-Ken­ne­mer­land zorgt voor gereed­schap, hand­schoe­nen, extra koffie/thee en vlaai. Je werkt tot onge­veer 13.00 uur. Doe ste­vig schoei­sel aan en trek bescher­men­de kle­ding aan; een lan­ge broek en een t‑shirt/werkblouse met lan­ge mou­wen. Erva­ring is niet noodzakelijk.

Aan­mel­den
Samen met de ande­re vrij­wil­li­gers ver­za­mel je om 09:30 uur bij de ingang volks­tuin­com­plex Poel­pol­der­vreugd aan de Boer­haa­vel­aan. Je auto kun je par­ke­ren aan de over­kant bij de sportvelden.

Ben je enthou­si­ast gewor­den en wil je mee­doen? Je kunt je aan­mel­den bij Marc van Schie, marcmargriet@hetnet.nl of 06–22575748.