Door de stren­ge win­ter heb­ben tuin­vo­gels het zwaar, hoe je hen een hand­je kunt hel­pen lees je hier. Ook water­vo­gels zoals o.a. een­den, meer­koe­ten en zwa­nen kun­nen nu hulp gebruiken.

Door het stren­ge win­ter­weer vriest de leef­om­ge­ving van water­vo­gels dicht en kun­nen ze geen voed­sel meer vin­den. Dus hoe help je water­vo­gels de stren­ge win­ter door? Natuur in je Stad geeft tips hoe je ze kunt helpen!

IJs­vo­gel
Een vogel die hier erg veel last van heeft is de ijs­vo­gel. Wan­neer er geen open water is, kun­nen de vogels niet vis­sen en heb­ben dan geen eten. Veel ijs­vo­gels over­le­ven de win­ter dan niet. De Vogel­werk­groep Zuid-Ken­ne­mer­land roept daar­om op om wak­ken te maken voor ijs­vo­gels. Je leest hier meer over hun oproep om de ijs­vo­gel te helpen.

Wak maken
Je kunt de ijs­vo­gel hel­pen door een wak te maken. Dit kun je het bes­te doen op een rus­ti­ge plek waar niet teveel men­sen langs­lo­pen en waar beschut­ting is, zoals onder een over­han­gen­de tak of struik. Dit hoeft geen enorm wak te zijn, het bes­te is juist om een zo klein moge­lijk wak te maken met een door­sne­de van twee meter. Zo komen er geen ande­re groe­pen water­vo­gels op af. Door een rus­ti­ge plek uit te kie­zen en een stok in het water te ste­ken, geef je de ijs­vo­gel ook een lan­dings­plek. Een dik­ke tak vol­doet hier ook.

Ook voor ande­re water­vo­gels zijn wak­ken erg belang­rijk. Mocht je een vij­ver in de tuin heb­ben, dan kun je de pomp ook laten draai­en zodat het water niet bevriest.

Vast­vrie­zen
Water­vo­gels kun­nen goed tegen vorst, alleen soms komt het voor dat ze vast­vrie­zen aan het ijs. Het bes­te wat je dan kunt doen is eerst voor­zich­tig wat eten rich­ting de vogel gooi­en zoals sla of andij­vie. Komt de vogel daar op af, dan weet je dat de vogel niet vast­ge­vro­ren zit. Beweegt de vogel alleen z’n kop en ver­roert ‘ie zich ver­der niet? Dan kan het goed zijn dat de vogel vast­ge­vro­ren zit.

Je kunt dan het bes­te de die­ren­am­bu­lan­ce bel­len. Pro­beer je toch zelf de vogel te hel­pen, trek de vogel dan nooit zomaar los. Dit bescha­digt de poot­jes van het dier. Het bes­te wat je dan kunt doen is voor­zich­tig het ijs te laten smel­ten met een pan of en fles warm water. Ook kan het hel­pen door stro rond­om het ijs en de wak­ken te leggen.

Bij­voe­ren
Voed­sel zoe­ken is voor water­vo­gels nu las­ti­ger. Om ze te hel­pen kun je een plek in het gras sneeuw­vrij maken. Zo kun­nen de vogels gras eten. Ook kun je ze sla en andij­vie voe­ren. Brood is niet geschikt omdat dit te zout is.