Van­daag, 22 april 2022, is het Nati­o­na­le Zaai­dag. In dit arti­kel zet­ten we onze bes­te zaai-tips voor je op een rij­tje. En vraag ook met­een een gra­tis zak­je bloe­men­zaad­jes aan, zo zor­gen we samen voor meer groen in de stad!

Waar­om Nati­o­na­le Zaaidag?
Nati­o­na­le Zaai­dag is in het leven geroe­pen voor de bij, want het gaat al jaren erg slecht met de bij­en in Neder­land. Het actief zaai­en van ver­schil­len­de bloem­soor­ten draagt bij aan de bio­di­ver­si­teit en deze kleur­rij­ke bloe­men die­nen weer als voed­sel voor de bij­en. Hoe meer bij­en er zijn in Neder­land, hoe meer eten er voor ons is. Want bij­en wer­ken hard aan de bestui­ving van ver­schil­len­de gewas­sen, waar­door wij weer genie­ten van o.a. heer­lij­ke aard­bei­en, fram­bo­zen en appels.

Natuur in je Stad en Spaar­ne­lan­den zijn part­ner van The Pol­li­na­tors, die jaar­lijks een gro­te zaai­cam­pag­ne opzet op 22 april. Meer infor­ma­tie vind je op de web­si­te.

7x Zaai­tips

Het zaai­en van wil­de bloe­men is sim­pel en zo gedaan. En als het goed is, genie­ten jij én de bij­en straks de hele zomer van een prach­ti­ge bloe­men­zee in de tuin of op het balkon!

  • Tip 1 – Zorg voor bij vrien­de­lij­ke bloe­men­zaad­jes om meer bij­en aan te trek­ken in de tuin of op het balkon.
  • Tip 2 – Kies een vrij stuk­je grond uit waar de bloe­men naar har­ten­lust kun­nen groei­en. Bij voor­keur in de vol­le zon, maar een beet­je scha­duw mag ook.
  • Tip 3 – Hark of spit het stuk­je grond even flink om, voor een extra vrucht­ba­re bodem.
  • Tip 4 – Strooi de zaad­jes met de hand uit op het stuk­je grond. Een han­di­ge basis­re­gel die je kunt aan­hou­den, is onge­veer 1 gram per vier­kan­te meter. Zorg dus dat er vol­doen­de ruim­te is tus­sen de zaadjes.
  • Tip 5 – Houd een diep­te aan van onge­veer twee keer het zaad­je zelf.
  • Tip 6 – Voor een natuur­lij­ke uit­stra­ling, kun je het bes­te in de breed­te zaaien.
  • Tip 7 – Geef regel­ma­tig water, maar zorg er ook voor dat de grond niet té nat is. Daar hou­den de bloe­men­zaad­jes weer niet van.

Gra­tis zak­je zaadjes
Haal jouw zak­je op bij een van de afhaal­pun­ten.

Samen zaai­en we voor meer Natuur in de Stad!

Meer info: www.natuurinjestad.nl