De afge­lo­pen jaren zijn er op diver­se plaat­sen in Haar­lem broe­d­wan­den voor ijs­vo­gels aangelegd.

Deze onder­hou­den wij jaar­lijks. IJs­vo­gels zijn erg kies­keu­rig in het zoe­ken naar nest­ge­le­gen­heid, in de natuur­lij­ke omge­ving gebrui­ken ze vaak stei­le oever­wan­den of een stronk van een omge­val­len boom