In Haar­lem heb­ben we ver­schil­len­de insec­ten­ho­tels geplaatst waar insec­ten kun­nen over­win­te­ren of nes­te­len in de beschut­te plek­jes. Een insec­ten­ho­tel is een con­struc­tie die onder­dak­biedt aan insec­ten. Het is een met natuur­lij­ke mate­ri­a­len vorm­ge­ge­ven overlevingsplaats.