Door ver­an­de­ring van func­ties en inrich­ting ont­staan braak­lig­gen­de ter­rei­nen. Deze ter­rei­nen kun­nen we goed benut­ten door ze tot een groe­ne omge­ving om te vor­men. Zo opti­ma­li­se­ren we deze gebie­den voor plant- en dier­soor­ten en blijft de bio­di­ver­si­teit op peil in Haarlem.