Nog een paar weken en dan is het kerst: hét moment tijd om je huis gezel­lig te maken met een kerst­boom en ande­re ver­sie­rin­gen. Wist je dat natuur­lij­ke mate­ri­a­len ook gewel­di­ge sfeer­ma­kers zijn in huis? Ont­dek hier hoe je jouw huis kerst klaar maakt met de natuur!

Natuur­lij­ke mate­ri­a­len
Als je in het bos wan­delt, denk je mis­schien niet met­een aan kerst­ver­sie­rin­gen. Toch zijn natuur­lij­ke mate­ri­a­len erg geschikt om zelf mee aan de slag te gaan. Back to natu­re, duur­zaam én (in veel geval­len) hele­maal gra­tis!

Ver­za­mel bij­voor­beeld:

 • Tak­jes
 • Eikel­tjes
 • Den­nen­ap­pels
 • Hulst­tak­jes mét rode bes­jes
 • Gro­te tak­ken
 • Bla­de­ren
 • Stuk­jes boom­schors

Kerst­ver­sie­rin­gen uit de natuur
Ont­breekt het je aan inspi­ra­tie om je huis te ver­sie­ren deze kerst? Ga aan de slag met deze sim­pe­le idee­ën met natuur­lij­ke mate­ri­a­len!

Idee 1 — Fees­te­lij­ke eta­gè­re

Voor deze fees­te­lij­ke sfeer­ma­ker op tafel heb je nodig:

 • Een eta­gè­re
 • Den­nen­ap­pels
 • Cup­ca­ke vorm­pjes
 • Blaad­jes van een klim­op, tak­jes van een den­nen­boom of hulst.

To do:

 • Stop de den­nen­ap­pels in de cup­ca­ke-vorm­pjes. Voor een extra kerstig effect kies je voor vorm­pjes in de kleu­ren wit en rood.
 • Zet op elke ver­die­ping van de eta­gè­re een paar vorm­pjes.
 • Ver­sier de rest met hulst­blaad­jes, klim­op of den­nen­tak­jes.
 • Hele­maal leuk: spuit een beet­je sneeuw over de den­nen­ap­pels.
 • En voilà, gezel­lig­heid op tafel!

Idee 2 – Hou­ten kerst­han­gers

Leuk voor in de boom, deze zelf­ge­maakt hou­ten han­gers! Nodig:

 • Dik­ke tak, waar je schijf­jes van kunt zagen
 • Zaag
 • Klei­ne boor
 • Verf, stift of stem­pels
 • Touw­tje of lint

To do:

 • Zoek een gro­te, dik­ke tak in het bos en laat hem goed dro­gen.
 • Zaag er plak­jes uit, van onge­veer +/- 1 cm dik.
 • Laat de boom­schors eraan zit­ten voor een natuur­lijk effect.
 • Boor nu een klein gaat­je in de boven­kant, voor een touw­tje.
 • Ver­sier het schijf­je. Schil­der er bij­voor­beeld een mooie ster of kerst­boom op en ga aan de slag met gou­den en zil­ve­ren glit­ters.
 • Touw of lint­je erdoor en je hangt hem zo in de kerst­boom!

Idee 3 – Kerst ser­vet­ten
Saaie, effen ser­vet­ten op de kerst­ta­fel? Niet met dit sim­pe­le idee uit de natuur! Je hebt nodig:

 • Ser­vet­ten van stof of papier
 • Een touw­tje
 • Den­nen­tak­jes
 • Stok­jes
 • een veer of bes­jes

To do:

 • Rol de ser­vet­ten op.
 • Leg er een den­nen­tak­je, stok­je, mooie veer of tak­je met rode bes­jes op.
 • Bind er een touw om (leuk effect: rood/wit rol­lade­touw).
 • En klaar zijn je kerst ser­vet­ten!

Ook leuk…
Een gla­zen stolp met daar­on­der je zelf­ge­cre­ëer­de kerst­scè­ne uit de natuur. Sowie­so zijn er in de natuur natuur­lijk genoeg mate­ri­a­len te vin­den om een prach­tig kerst­stuk­je van te maken. Of een roman­ti­sche mare­tak. Geen kerst­boom in huis? Gro­te den­nen­tak­ken zijn over­al te vin­den in het bos. Hang ze op en ver­sier ze met kerst­bal­len en licht­jes. Nie­mand die de kerst­boom mist!

Hoe maak jij je huis kerst klaar met mate­ri­a­len uit de natuur? Deel je cre­a­ties op de soci­al media van Natuur in je Stad!