De mees­te klok­ken kun je horen. Zo niet het Haar­lems Klok­ken­spel, die kun je zien. Het is name­lijk een plant­je, en niet zomaar een. Natuur in je Stad dook in de mate­rie en zet de belang­rijk­ste Klok­ken­spel­fei­ten op een rij.

Onlangs schre­ven we hier al over stin­zen­plan­ten: vroeg­bloei­ers die van­zelf ver­meer­de­ren en ieder jaar terug­ko­men. Maar wist je dat Haar­lem haar eigen stin­zen­plant heeft? Het heet Haar­lems Klok­ken­spel, is vrij zeld­zaam en live te bewon­de­ren in de Haar­lem­mer­hout, Els­wout en rond­om col­le­ge Hageveld.

Wit­te bloe­men uit een knolletje
Om bij het begin te begin­nen: Haar­lems Klok­ken­spel her­ken je aan de wit­te bloe­men, die zijn zo’n twee cen­ti­me­ter groot. Ze groei­en onge­veer 20 à 30 cen­ti­me­ter boven de grond en komen voort uit een minus­cuul knol­le­tje. Aan ieder nieuw plant­je groeit ook weer een knol­le­tje. Dat knol­le­tje zorgt er ove­ri­gens voor dat de plant inmid­dels vrij zeld­zaam is: plan­ten ver­meer­de­ren name­lijk snel­ler via zaad­jes dan via knol­le­tjes. Het Haar­lems Klok­ken­spel wordt dan ook met uit­ster­ven bedreigd.

Ont­dekt’ door Linnaeus
Tot en met de acht­tien­de eeuw was Haar­lems Klok­ken­spel een veel gezie­ne gast in en rond­om Haar­lem. (En in Lei­den, Leeu­war­den, bui­ten Zie­rik­zee en rond­om Hoorn). Toen de Zweed­se bota­ni­cus Carl Lin­na­eus het hui­di­ge Har­ten­kamp bezocht ‘ont­dek­te’ hij de plant en gaf ‘m de weten­schap­pe­lij­ke naam Saxifra­ga gra­nu­la­ta var. ple­na.

Bloei van­af eind april
Van­af eind mei tot en met juni bloeit het Haar­lems Klok­ken­spel. De plant heeft voor­al naar zijn zin in de half­scha­duw, dus in de buurt van bomen en strui­ken. Dit ver­klaart waar­om De Hout een favo­riet thuis is van de plant: ide­a­le groei- en bloei­om­stan­dig­he­den! Bui­ten het bloei­sei­zoen blij­ven de bla­de­ren van het plant­je trou­wens mooi groen.

Haar­lems Klok­ken­spel in jouw tuin?

Wil jij deze typi­sche Haar­lem­se bloei­er ook in jouw tuin laten shi­nen? Bestel Haar­lems Klok­ken­spel­knol­le­tjes dan via de web­si­te van Yorick Coo­len. Ook de Haar­lem­se kwe­ker Edwin Vis­ser kweek­te het plant­je in zijn tuin en lever­de vijf­hon­derd knol­le­tjes af bij De Haar­lem­mer Kweek­tuin. Een der­de optie is even goog­len op de plant­naam, zoek het liefst naar bio­lo­gi­sche geteel­de knolletjes.

Dit vind je vast ook leuk: