In de klu­ten­plas in de Hek­sloot­pol­der in Haar­lem Noord heb­ben we een eiland gecre­ëerd waar­op klu­ten en ande­re vogels vei­lig kun­nen broeden.