Je gft-afval kan natuur­lijk in de groe­ne kli­ko, maar je kunt er ook com­post van maken. Goed voor je tuin! De do’s & don’ts zet­ten we voor je op een rij. Of kom gra­tis com­post opha­len op 26 maart 2022, tij­dens de Lan­de­lij­ke Compostdag.

Met een com­post­hoop of com­post­bak maak je van je groente‑, fruit- en tuin­af­val bodem­ver­be­te­raar, voor bij­voor­beeld je vas­te plan­ten. Com­pos­te­ren is een rot­tings­pro­ces waar­bij bac­te­ri­ën, schim­mels en ande­re bodem­or­ga­nis­men met hulp van zuur­stof het groe­ne afval omzet­ten naar compost.

Goed com­pos­te­ren kun je leren
Klinkt goed hè? Er kleeft ech­ter wel een ‘maar’ aan dit ver­haal. Om goed te com­pos­te­ren moet je wel weten welk gft-afval com­pos­teer­baar is. Doe je het ver­keerd, dan kun je scha­de­lij­ke broei­kas­sen pro­du­ce­ren. En dat was nou net niet het idee. Op Milieucentraal.nl lees je pre­cies wat je moet doen en voor­al wat je moet laten.

Gra­tis com­post opha­len bij Spaarnelanden
Nog niet zelf aan het com­pos­te­ren gesla­gen? Op zater­dag 26 maart 2022 is het Lan­de­lij­ke Com­post­dag. Je kunt dan gra­tis com­post opha­len bij Spaar­ne­lan­den. Gemaakt van gft-afval uit Haar­lem! Waar en hoe?

Haar­lem
7:30 – 15:30 uur (zolang de voor­raad strekt)
Vost, Jan van Krim­pen­weg 10 Haarlem
Maxi­maal twee zak­ken com­post van 20 liter per huishouden

Zand­voort
9:30 — 12:00 uur (zolang de voor­raad strekt)
Remi­se, Kamer­lingh Onness­traat 20 (De Remi­se is i.v.m. weg­werk­zaam­he­den te berei­ken via de Kees­om­straat. Kom je van bui­ten ‘Nieuw-Noord’, volg dan de omlei­dings­rou­te o.a. aan­ge­ge­ven door de tekstwagen).
Maxi­maal vier zak­ken com­post van 20 liter per huishouden

Meer weten?
Voor meer infor­ma­tie over de Lan­de­lij­ke Com­post­dag kijk je op de web­si­te van Spaar­ne­lan­den.

Dit vind je vast ook leuk