Nieuws­gie­ri­ge lezers stu­ren ons soms een vraag. Dat vin­den we leuk! Deze keer beant­woor­den we de vraag van Iet­ze: waar­om kwa­ken kik­kers eigen­lijk? In de zomer­maan­den, in de buurt van water, kun je ze goed horen: kwa­ken­de kik­kers. Maar om wel­ke kik­kers gaat het en waar­om kwa­ken ze eigen­lijk? Natuurinjestad.nl zocht het voor je uit.

Groe­ne kik­kers kwaken
Er zijn aller­lei soor­ten kik­kers, maar dege­nen die het meest van zich laten horen zijn groe­ne kik­kers. Het zijn ech­ter water­lief­heb­bers, die blij wor­den van de vij­ver in je tuin of gro­te­re water­par­tij­en in de natuur. De groe­ne kik­kers kun je ver­de­len in drie soor­ten: de poel­kik­ker (klein), de meer­kik­ker (groot) en de bas­taard­kik­ker (tus­sen­vorm). De bas­taard­kik­ker heeft zowel een poel­kik­ker als een meer­kik­ker als ouders.

Daar­om kwa­ken kikkers
Kwa­ken­de kik­kers zijn altijd man­ne­tjes. En je raadt het al… ze kwa­ken om een vrouw­tje te lok­ken voor de paring. Daar­om hoor je het gekwaak voor­al tus­sen mei en augus­tus: dan is het paar­sei­zoen. Het geluid maakt de groe­ne kik­ker met zijn kwaak­bla­zen: de ‘bal­lon­ne­tjes’ die tevoor­schijn komen aan de zij­kant van zijn kop. Er zit geen volu­me­knop op de kik­ker, dus ze kun­nen flink lawaai maken. Dat levert ze de bij­naam boe­ren­nach­te­gaal op. Ver­ve­lend als je wilt sla­pen, geluk­kig is het maar tijdelijk.

Paren­de kik­kers: zo werkt het
Van­af april, na de win­ter­slaap, is het tijd voor de paring. Groe­ne kik­kers gaan op zoek naar water, waar de man­ne­tjes dus flink van zich laten horen. Is er een vrouw­tje gelokt, dan klau­tert het man­ne­tje (hij is klei­ner) op haar rug en klemt zich vast, net zolang het kik­ker­vrouw­tje haar eitjes afzet. Het man­ne­tje bevrucht deze ver­vol­gens, met als resul­taat de beken­de kik­ker­dril. Na onge­veer zes weken krij­gen de kik­ker­vis­jes ach­ter­poot­jes, daar­na voor­poot­jes en wor­den ze kik­kers. Zo is de cir­kel weer rond.

Ook een vraag?
Heb jij net als Iet­ze ook een vraag? Mail het ons of rea­geer op onze Inst­agram­pa­gi­na, dan zoe­ken wij het voor je uit.