Spin­nen zijn vol­op in de natuur te vin­den in de herfst. Sep­tem­ber wordt zelfs ook wel ‘spin­nen­maand’ genoemd. Een regen­ach­ti­ge woens­dag­mid­dag leent zich er nu dan ook per­fect voor om je eigen spin­nen­web te knut­se­len. Hoe je dat doet? Je leest het op Natuur in je Stad!

Over spin­nen
De kans is groot dat je onlangs nog een spin hebt weg­ge­haald in huis. Hoe komt het dat er in het najaar zoveel meer spin­nen zijn dan in het voor­jaar? Eigen­lijk is het een fabel­tje dat er in de herfst meer spin­nen zijn. Het hele jaar door zijn er even­veel spin­nen, maar je komt ze in het najaar gewoon vaker tegen. Dat komt door­dat spin­nen op war­me dagen voor­al bui­ten leven. Zodra de nach­ten kou­der wor­den, zoe­ken ze een warm en beschut plek­je op. Bij­voor­beeld in jouw slaap­ka­mer. Nog een reden dat ze meer opval­len in het najaar: in mei wor­den de klei­ne spin­ne­tjes gebo­ren en in het najaar zijn ze uit­ge­groeid tot gro­te, vol­was­sen spin­nen. En die zie je natuur­lijk veel snel­ler zitten.
Nut van spinnen
Spin­nen zijn trou­wens hele nut­ti­ge en onschul­di­ge die­ren. Niet alleen rui­men ze veel insec­ten op, ze dra­gen hier­mee ook op een actie­ve manier bij aan de balans in de natuur. Een win-win situatie.

Spin­nen­web knutselen
In deze DIY knut­se­len we een eigen spin­nen­web. Een super­leu­ke acti­vi­teit om samen met je (klein)kinderen te doen.
Wat je nodig hebt voor één spinnenweb:

 • 1x gro­te kastanje.
 • 8x lan­ge saté­prik­kers. Of: 8 klei­ne hou­ten prik­ker­tjes voor een klei­ner web.
 • Wol­len draad in ver­schil­len­de kleuren.

Stap­pen­plan

 1. Kas­tan­jes gevon­den? Kies er een mooie, gro­te uit. Dit wordt het lijf­je van de spin.
 2. Prik nu de hou­ten prik­kers voor­zich­tig in de kas­tan­je. Dit zijn de acht poten van de spin.
 3. Kies een mooie kleur draad uit en bind deze vast aan een van de poten. Doe dit zo dicht moge­lijk op het lijf­je van de spin.
 4. Weef dan de draad ‘om en om’ om de prik­kers heen. De ene keer loopt de draad boven­langs en de ande­re keer weer onder­langs. Laat een beet­je ruim­te tus­sen de dra­den, voor een echt spinnenweb-effect.
 5. Is je draad bij­na op? Knoop dan een nieu­we (of dezelf­de) kleur draad vast aan de draad waar­mee je begin. Her­haal dit tot het web vol is.
 6. Knoop het laat­ste stuk­je draad ste­vig vast aan een hou­ten prik­ker. En klaar is je eigen spinnenweb!
  Tip: Vari­eer gerust met ver­schil­len­de kleu­ren draad. Kies bij­voor­beeld voor rood, geel en oran­je voor een extra herf­stig effect! Lie­ver wat rus­ti­ger? Houd het dan bij één kleur draad.

Spin­nen­web zon­der kastanjes
Geen kas­tan­jes in de buurt? Knut­sel dan een spin­nen­web met een paar sim­pe­le takjes:

 1. Zoek drie ver­schil­len­de tak­jes van onge­veer dezelf­de leng­te bij elkaar. Vari­ë­ren de tak­ken erg van leng­te? Knip ze dan op maat met een snoeischaar.
 2. Zet de tak­ken als een soort ster in elkaar en maak het mid­den ste­vig vast met ijzerdraad.
 3. Begin aan de bin­nen­kant en span het wol­len draad tus­sen de tak­ken. Draai ze nog een keer extra om de tak voor meer stevigheid.
 4. Ga net zo lang door tot­dat je bij de bui­ten­kant van de tak­ken terecht bent gekomen.
  Tip: Leuk om voor het raam te hangen!

Tot slot…
De saté­prik­kers beschil­de­ren, spin­nen van kas­tan­jes maken om in het web te han­gen, een web met regen­boog­kleu­ren: er zijn genoeg vari­a­ties te beden­ken. We zijn benieuwd naar jouw resultaat!

Meer ande­re leu­ke DIY-pro­jec­ten voor kin­de­ren vind je op de web­si­te: www.natuurinjestad.nl. En ver­geet niet jouw spin­nen­web te delen op onze soci­al media.

Veel knut­sel­ple­zier!