Koud of niet, in de vroe­ge len­te bloeit er een groep ver­wil­der­de voor­jaars­plant­jes blij­moe­dig door weer en wind. We noe­men ze stin­zen­plan­ten. Om wel­ke plan­ten het gaat, waar je ze tegen­komt en hoe ze aan hun naam komen lees je hieronder.

Van janu­a­ri tot in mei kom je ze tegen: stin­zen­plan­ten. Ze bloei­en als een groot deel van de natuur nog in win­ter­slaap is en geven kleur aan het land­schap. Voor­beel­den zijn de win­tera­ko­niet, bos­tulp, sneeuw­klok­jes, kro­kus­sen, nar­cis­sen en de bosanemoon.

Stin­ze­plan­ten, what’s in a name?
‘Stins’ is Fries voor land­huis of ste­nen huis. En had je in de vori­ge eeu­wen een stins, dan had je genoeg geld om voor­jaars­bloei­ers rond­om je stulp­je te plan­ten. Van­daar de naam. De plan­ten komen van­af de zes­tien­de eeuw dan ook voor­al voor op bui­ten­plaat­sen en in kas­teel­tui­nen. In Haar­lem kom je ze nu tegen in de Haar­lem­mer­hout en in het duin­ge­bied bui­ten de stad.

Elk jaar opnieuw
Het leu­ke aan stin­zen is dat ze van­zelf ver­meer­de­ren en ieder jaar blij­ven terug­ko­men. Zou je ze uit­gra­ven (doe maar niet!), dan zie dat de stin­zen­plan­ten over­win­te­ren als bol, knol of als wor­tel­stok. Ze groei­en graag onder loof­bo­men of strui­ken, in los­se, voed­sel­rij­ke grond. Oor­spron­ke­lijk komen som­mi­ge soor­ten uit Neder­land, of heb­ben ze een lan­ge reis afge­legd, bij­voor­beeld van­uit Azië.

Haar­lems klokkenspel
Haar­lem heeft zelfs haar eigen stin­zen­plant; het Haar­lems klok­ken­spel. Je vindt ze bij­voor­beeld in de Haar­lem­mer­hout, col­le­ge Hage­veld en in Els­wout. Het plant­je is erg zeld­zaam, maar goed nieuws want jij kunt ook hel­pen! Je kunt het Haar­lems klok­ken­spel via de web­si­te van Haar­lem­mer Yorick Coo­len kopen en zo hel­pen om de plant te vermeerderen.

Stin­zen in jouw tuin?
Nieuws­gie­rig gewor­den? Ook in jouw tuin of op jouw bal­kon in een pot kun je deze bol­le­tjes of knol­le­tjes plan­ten. Stop ze tus­sen sep­tem­ber en half decem­ber in de grond om in de len­te ver­rast te worden.

Dit vind je vast ook leuk