Gro­te kans dat jij in de tuin mus­sen druk in de weer ziet. Waar ze pre­cies mee bezig zijn en hoe jij ze kunt hel­pen zelfs zon­der tuin of bal­kon. Én we heb­ben een leu­ke en han­di­ge knut­sel­tip. Je leest er meer over op Natuur in je Stad.


Min­der leuk nieuws

Om te begin­nen heb­ben we eerst een iets min­der leuk nieuws. De afge­lo­pen twin­tig jaar is het aan­tal mus­sen behoor­lijk afge­no­men. Dit begon in de jaren 80 en heeft zich door­ge­zet in de jaren 90. Uit­ein­de­lijk bete­ken­de dit een lan­de­lij­ke afna­me van meer dan 50% van het aan­tal broed­pa­ren. De huis­mus staat daar­om ook op de Rode Lijst van de Neder­land­se broed­vo­gels. Waar­om er zoveel min­der mus­sen zijn? Door ver­ste­de­lij­king van gebie­den is zowel de nest­ge­le­gen­heid als de beschik­baar­heid van voed­sel afge­no­men. Ze kun­nen dus wel wat hulp gebruiken!

Wat je kunt doen vol­gens de Vogelbescherming:

  1. Tuin goed inrich­ten. Zorg voor dich­te strui­ken of een dich­te, groen blij­ven­de haag. Kies voor bloei­en­de plan­ten (insec­ten en zaden).
  2. Spe­ci­aal voer geven. Voe­der een zaad­meng­sel, ’s win­ters aan­ge­vuld met vet­bol­len. Mus­sen heb­ben in het voor­jaar eiwit­rijk voed­sel nodig.
  3. Onder­dak geven. Maak gebruik van mus­sen­nest­kas­ten of mus­sen­dak­pan­nen. Min­stens vijf bij elkaar, want mus­sen zijn koloniebroeders.
  4. Water- en stof­ba­den bie­den. Een water­schaal of vij­ver­tje met aflo­pen­de oever en een zan­de­rig plek­je in de zon. Haal er des­noods gewoon een stoep­te­gel uit!
  5. De buurt mobi­li­se­ren. Nodig buren, de straat, de gemeen­te uit om het­zelf­de te doen. Mus­sen heb­ben een klei­ne actie­ra­di­us, dus een net­werk van mus­vrien­de­lij­ke plek­ken is essentieel.


Herfst
In de herfst gaan mus­sen op zoek naar plek­ken waar ze ook in de win­ter vol­doen­de eten kun­nen vin­den. Wil je de mus­sen (en ande­re vogels) hel­pen en vind je het leuk om mus­sen in de tuin te heb­ben? Zet dan eens een voe­der­ta­fel of ‑silo neer. De vogels zijn er blij mee en jij hebt een leuk uit­zicht! En samen met je kin­de­ren knut­se­len? Maak dan een mussenvoerhuisje!

Mus­sen­voer­huis­je maken
Nodig:
‑Lege (scho­ne) melkpakken
‑schaar
‑tak­jes

Hoe maak je het
Maak een gat in het pak, maak het gat niet te hoog (dan kun­nen de vogels niet bij het zaad of val­len ze in het pak). Je kunt je vogel­huis­je vul­len met zaad en ophan­gen of ergens neer zetten.
Tip: Als je je huis­je bui­ten wilt gebrui­ken, spuit hem dan over met blan­ke lak en laat hem goed drogen.

Wat ga jij doen om de mus­sen te helpen?