Eer­der schre­ven we op deze web­si­te over Nape, de geel­vleu­gel­pa­pe­gaai (ara) die jaren­lang rond­vloog in het Haar­lem­se Els­wout. De vogel was gewond en ver­zwakt na een val. Geluk­kig is er nu goed nieuws te mel­den over hem!

De ara is name­lijk flink opge­knapt. De vogel is inmid­dels wel behoor­lijk op leef­tijd en mag zijn oude dag slij­ten bij City Par­rots in Lei­den. Daar kwam Nape terecht na een weken­lang ver­blijf in het Uni­ver­si­tair Die­ren­zie­ken­huis in Utrecht. Nape is, kort­om, met vogelpensioen.

Met pen­si­oen in Leiden
Dit bete­kent ook dat Nape niet meer in Haar­lem te zien zal zijn. In zijn Leid­se onder­ko­men krijgt hij een bui­ten­vo­li­è­re en wordt er een vrien­din voor hem gezocht. Het aan­van­ke­lij­ke plan, om de vogel weer los te laten in de natuur, bleek te opti­mis­tisch. Roe­lant Jon­ker van City Par­rots: “Nape is defi­ni­tief met pen­si­oen, wij zor­gen goed voor hem.” Dat doen ze met medi­cij­nen, rust, lek­ker eten en natuur­lijk lief­de­vol­le aan­dacht. Zo kan Nape rus­tig van zijn oude dag genie­ten. Het ga je goed, Nape!

Bron: Noord­hol­lands Dagblad