Ter­wijl de mens zich bezig­hield met lock­downs, onli­ne over­leg­gen en mond­kap­jes, ging Moe­der Natuur gewoon haar gang in 2021. Natuur in je Stad zet de meest opval­len­de gebeur­te­nis­sen van dit jaar op een rij­tje. En ja, er is reden voor optimisme.

Wist je dat Natuur in je Stad een ini­ti­a­tief is van Spaar­ne­lan­den ? Daar­om blik­ken we aller­eerst terug op de groe­ne acti­vi­tei­ten van deze organisatie.

Van Tiny Forest tot Tegelwippen
Het Tiny Forest in Haar­lem-Oost krijgt steeds meer vorm. Coro­na gooi­de flink roet in het eten bij de ont­wik­ke­ling, maar het mini­bos groeit gestaag. Groen in Haar­lem en omstre­ken kreeg ook meer ruim­te door het NK Tegel­wip­pen:ver­vang de tegels in de tuin voor plan­ten, voor een bete­re bio­di­ver­si­teit en afvoer van regen­wa­ter. Helaas ging Ruc­phen en niet Haar­lem er met de Gou­den Tegel van­door dit jaar, maar wie weet wat 2022 brengt?

Spaar­ne­lan­den en biodiversiteit
Samen met vrij­wil­li­gers bond Spaar­ne­lan­den de strijd aan met de Japan­se dui­zend­knoop en de reuzen­be­ren­klauw . Ook was Spaar­ne­lan­den betrok­ken bij een pro­ject voor zie­ke essen in het Vogel­bos. In een ander gebied, name­lijk de Hek­sloot­pol­der, waren er mede dank­zij Spaar­ne­lan­den broed­suc­ces­sen voor de wei­de­vo­gels. De grut­to, kie­vit, ture­luur, kluut en kok­meeuw kon­den onge­stoord broe­den, omdat ze nu beschermd zijn tegen vos­sen in het gebied. Onder­tus­sen werd er onder­zoek gedaan naar de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem en nam Spaar­ne­lan­den afscheid van een groen­man in hart en nie­ren: col­le­ga Kees ging na 47 jaar groen met pen­si­oen.

Haar­lem­se dieren

Niet alleen Kees, ook Nape de Ara hing zijn druk­ke bestaan aan de wil­gen. Hij was de laat­ste geel­vleu­gel­pa­pe­gaai van een hele groep die jaren te bewon­de­ren was in Els­wout. Van ande­re dier­soor­ten krij­gen we er juist méér. Zo komt de otter terug en leven er steeds meer vis­soor­ten in het Spaar­ne dank­zij het scho­ne­re water. Min­der posi­tief is de aan­hou­den­de opmars van de inva­sie­ve exoot rivier­kreeft.

Groen kun je doen
Zit je nog ver­le­gen om een goed voor­ne­men voor 2022? Ver­groen je straat bij­voor­beeld. Gevel­tuin­tjes, boom­spie­gels, plan­ten­bak­ken: leu­ke pro­ject­jes om met je buren op te pak­ken. En Spaar­ne­lan­den kan je erbij hel­pen! Ook kun je er gra­tis bloem­zaad­jes aan­vra­gen  om te zaai­en, al moet je daar nog een beet­je geduld voor heb­ben. Hoe dan ook: met groe­ne voor­ne­mens geef je niet alleen je omge­ving, maar ook jezelf een flin­ke oppepper.

Natuur in je Stad wenst je een mooi, groen & gezond 2022!