De kerst­boom is opge­tuigd en op de radio klin­ken vro­lij­ke kerst­lied­jes. Het is dui­de­lijk: kerst is in aan­tocht. Heb je geen inspi­ra­tie voor cadeau­tjes onder de boom of wil je eens een keer wat anders? Natuur in je Stad tipt je met de leuk­ste natuurcadeaus!

Een natuur­lij­ke kerst
Natuur in je Stad is groot fan van de natuur. Van­daar dat we ook het aller­liefst uit­pak­ken met fij­ne kerst­ca­deaus die te maken heb­ben met …. de natuur! Dat is niet alleen erg leuk, maar ook nog eens:

 • Leer­zaam voor jong en oud;
 • Goed voor de natuur;
 • Prik­ke­lend voor de fantasie;
 • En heel origineel!

Natuur­ca­deaus moti­ve­ren je om er nóg meer bui­ten op uit te gaan en te genie­ten van al het moois dat Haar­lem en omstre­ken je te bie­den hebben.

Tips voor natuurcadeaus
Natuur in je Stad zet de bes­te tips voor natuur­ca­deaus voor je op een rij­tje. Waar ga jij voor deze kerst?

 • Kalen­der 2020

Het nieu­we jaar is in aan­tocht, dus tijd voor een nieu­we kalen­der. Een kalen­der met elke maand de mooi­ste foto’s uit de natuur: wie wil dat nou niet? Op bol.com vind je vol­op aan­bod, bij­voor­beeld deze prach­ti­ge kalen­der van Rien Poort­vliet of de kalen­der van Natuurmonumenten.

 • Natuur­er­va­ring

Een natuur­er­va­ring als kerst­ca­deau? Waar­om niet! In en rond­om Haar­lem valt er veel leuks te zien en te bele­ven in de natuur. Geef bij­voor­beeld een Vol­le Maan­wan­de­ling of een Stil­te­wan­de­ling in Park Zuid-Ken­ne­mer­land kado. Natuur­lijk met na afloop een lek­ker, ver­war­mend drankje!

 • Voor de vogels

De win­ter is een ide­aal moment om een vogel­huis­je op te han­gen, want dan zijn veel vogels aan het rond­kij­ken naar een onder­ko­men voor het voor­jaar. Een vogel­huis­je is dan ook een heel nut­tig cadeau voor onder de kerst­boom. Of wat dacht je van dit bio­lo­gi­sche vogel­voer, spe­ci­aal gemaakt met extra zorg voor het mili­eu en de natuur?

Tip: onder­zoek eerst even wel­ke vogels veel voor­ko­men in jul­lie woon­om­ge­ving en pas daar het vogel­huis­je of –voer op aan.

 • Bak­kie leut

Een eigen kof­fie­be­ker, voor op het werk of thuis, is altijd een goed idee! Je kunt natuur­lijk een stan­daard kof­fie­be­ker in de win­kel kopen, maar het is nog veel leu­ker om zelf een mok samen te stel­len. Kies je mooi­ste natuur­fo­to uit en laat hem druk­ken op een zwar­te beker. Op een magi­sche manier komt de foto tevoor­schijn als er war­me vloei­stof in de beker zit. Bestel­len kan bij­voor­beeld hier. Of ga aan de slag met het per­so­na­li­se­ren van deze eco­lo­gi­sche mok van bam­boe. Onbreek­baar en dus heel duurzaam!

 • Spel­le­tjes spelen

De kou­de win­ter­avon­den nodi­gen uit om bin­nen gezel­lig spel­le­tjes te spe­len. De vogel­bin­go is dan ook een gewel­dig kerst­ca­deau voor iede­re vogel­lief­heb­ber. Leuk en leer­zaam voor de hele fami­lie! Of wat dacht je van dit kaart­spel over bio­di­ver­si­teit?

 • Hout

Op zoek naar een fijn meu­bel voor in huis? Laat het maken van hout van Haar­lem­se bomen. In de Kweek­tuin in Haar­lem vind je Neder­lands Hout. Een bedrijf­je dat plan­ken, tafels en ban­ken maakt van gekap­te, Haar­lem­se bomen: www.nederlands-hout.nl

 • Work­shop kado

Of geef een bon voor een natuur­work­shop cadeau voor kerst. Ga bij­voor­beeld je eigen scha­pen­vacht vil­ten op het MAAK-ter­rein in Haar­lem. In één dag leer je hoe je dit doet én je mag je eigen scha­pen­vacht met­een mee naar huis nemen. Meer info: nataliewool.nl

Hoe vier jij kerst?
We hopen je geïn­spi­reerd te heb­ben met onze tips voor natuur­ca­deaus. Heb je zelf een leu­ke tip voor een cadeau uit de natuur? Laat het ons weten: info@natuurinjestad.nl.

Meer arti­ke­len over de natuur en prak­ti­sche DIY’s vind je op de web­si­te: www.natuurinjestad.nl.