Kin­de­ren en de natuur is meest­al lief­de op het eer­ste gezicht. Wil je eens wat anders dan speel­goed onder de kerst­boom? De bes­te tips voor leu­ke én leer­za­me natuur­ca­deaus, ont­dek je op Natuur in je Stad!

Natuur voor kinderen
We kun­nen het niet vaak genoeg zeg­gen: kin­de­ren en de natuur gaan per­fect samen. Ze kun­nen hier klau­te­ren, ren­nen, uit­waai­en, prik­kels ver­wer­ken, schreeu­wen en zich even hele­maal laten gaan. En het zorgt niet alleen voor balans in het, soms best druk­ke, school­le­ven van kin­de­ren; het is ook nog eens heel leerzaam!

Wat leer je van de natuur?

 • Alles over het leven van klei­ne en gro­te dieren.
 • Hoe de kring­loop van de sei­zoe­nen werkt.
 • Over natuur­ele­men­ten als storm en sneeuw.
 • Hoe je zelf voor de natuur kunt zorgen.
 • Bomen, pad­den­stoe­len, vogels: er valt super­veel te ont­dek­ken buiten.

Tips voor natuur­ca­deaus voor kinderen
Zien, horen, luis­te­ren en proe­ven: met deze kerst­ca­deaus kun­nen je kin­de­ren niet wach­ten om er bui­ten op uit te gaan!

 • Foto­gra­fe­ren

Geef je kind een fijn foto­toe­stel cadeau voor kerst en ga samen op pad om de mooi­ste natuurfoto’s te schie­ten. Laat je ver­ba­zen door de cre­a­ti­vi­teit van je kind(eren). De leuk­ste foto’s zijn er om te delen, dus deel ze ook gerust op de soci­al media van Natuur in je Stad!

 • Natuur erva­ring

Geef je kind(eren) een natuur­er­va­ring cadeau voor kerst. Zoals zo’n stoe­re spe­ci­al van RUIG, waar je kin­de­ren (6–9 jaar) met leef­tijds­ge­noot­jes bij­voor­beeld op zoek gaan naar wol­ven. Span­nend! Meer info vind je op de web­si­te: www.ruig-haarlem.nl

 • Vogel­voer

Zoals je hebt kun­nen lezen op Natuur in je Stad kan het nooit kwaad om de vogels bij te voe­ren. Zeker niet in de win­ter. Leuk voor kin­de­ren: leg pak­jes vogel­voer onder de boom. En ver­vol­gens gaan jul­lie samen op zoek naar de bes­te plek­jes om dit op te han­gen in je tuin of op het bal­kon. En als je de tijd hebt: maak je eigen zaad­bol­len en leg die onder de boom!

 • Out­door spel

Geef je kin­de­ren een leuk spel voor bui­ten cadeau. Denk bij­voor­beeld aan Jeu de Bou­les voor kin­de­ren of het span­nen­de out­door-spel Kubb van ber­ken­hout. Het doel is, om eerst alle basis­to­rens van de tegen­par­tij omver te wer­pen met de werp­s­tok­ken en daar­na de koning. Naar bui­ten en spe­len maar!

 • Lezen

Een boek dat je kind aan­moe­digt om lek­ker naar bui­ten, de natuur in te gaan? Dan moet je het Slecht weer-boek heb­ben! Mod­der tus­sen je tenen, de wind door je haren, op zoek­tocht naar die­ren en ijs­pa­tro­nen: met dit boek hoef je je geen secon­de te ver­ve­len. Weer of geen weer!

 • Ver­re­kij­ker, kom­pas, stop­watch of loep

Met een van deze attri­bu­ten (of alle vier) is je kind hele­maal klaar om op expe­di­tie te gaan in de natuur! Ide­aal voor onder de kerstboom.

 • Kin­der­over­all

Sloot­je­sprin­gen, in de mod­der spe­len, plas­sen stam­pen: van bui­ten­spe­len wor­den kin­de­ren vies. Een kin­der­over­all is daar­om een han­dig cadeau, voor jou én je kind. Je zoon of doch­ter hoeft niet op zijn of haar mooie kle­ren te let­ten en het scheelt jou weer was. Twee vlie­gen in een klap! Ver­schil­len­de kleu­ren en maten over­alls voor kin­de­ren vind je bij­voor­beeld hier.

Natuur­lij­ke kerst!
We wen­sen jou en je gezin alvast een hele fij­ne kerst. Heb jij tips voor leu­ke kadootjes voor onder de boom? Laat het gerust weten in de com­ments op soci­al media!

Meer info en arti­ke­len: www.natuurinjestad.nl.