Spaar­ne­lan­den plaatst nest­kas­ten voor diver­se vogel­soor­ten door heel de stad.

Hier­mee cre­ë­ren we meer nest­ge­le­gen­he­den als er bij­voor­beeld onvol­doen­de oude bomen in de buurt zijn waar natuur­lij­ke nest­hol­tes in zitten.
In 2018 is er ook een gro­te publieks­ac­tie geweest waar er 415 nest­kas­ten onder 200 huis­hou­dens in Haar­lem zijn verspreid.