Nieuws2024-02-06T16:12:26+01:00

Ver­groen je dak ‑met subsidie!

12 sep­tem­ber 2022|

Een groen dak staat niet alleen aan­trek­ke­lijk, het is ook kli­maat­be­sten­dig. Heb jij er wel eens over nage­dacht om je dak te ver­groe­nen? De gemeen­te Haar­lem heeft er sub­si­die voor, dus dit is mis­schien wel een heel goed moment om de droom in daad om te zetten.

Wat weet jij over de duif?

6 sep­tem­ber 2022|

De duif. Zo inge­bur­gerd dat je waar­schijn­lijk niet veel aan­dacht besteedt aan de vogel. Toch valt er genoeg over de duif te ver­tel­len. Natuur in je Stad geeft je een mini­cur­sus De Duif. Daar gaan we!

Tui­nie­ren in de stad: Slakken

3 augus­tus 2022|

Ruby woont in de bin­nen­stad van Haar­lem in één van de groen­ste straat­jes. Op Natuur in je Stad deelt Ruby haar tips, tricks en bele­ve­nis­sen van haar en haar buurt­be­wo­ners over tui­nie­ren in de stad. Deze keer: slakken. 

Ga naar de bovenkant