Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2019-10-03T11:56:41+02:00

Leer­lin­gen van Mgr. Hui­bers­school blij met ver­bod op het opla­ten van bal­lon­nen

30 janu­a­ri 2020|Nieuws, In beeld|

Op maan­dag 20 janu­a­ri 2020 bracht Rob­bert Berk­hout, wet­hou­der duur­zaam­heid, een bezoek aan de Mgr. Hui­bers­school in Schal­k­wijk. De aan­lei­ding was het besluit van de gemeen­te om het opla­ten van bal­lon­nen te ver­bie­den. Leer­lin­gen van de boven­bouw heb­ben de wet­hou­der vorig jaar gevraagd om het opla­ten van bal­lon­nen te ver­bie­den.

De Haar­lem­mer Heem­tuin

16 janu­a­ri 2020|Nieuws, Ver­die­ping, Wat jij kunt doen|

In een strook grond tus­sen Lyce­um Sanc­ta Maria en natuur­re­ser­vaat het Vogel­bos ligt de heem­tuin, afge­ba­kend met een mooi geel muur­tje. Het doel van de heem­tuin is om veel inheem­se plan­ten in bloei te krij­gen voor bij­en en vlin­ders, en voor insec­ten waar­van de vogels uit het Vogel­bos weer kun­nen pro­fi­te­ren.