Nieuws2019-10-03T11:56:41+02:00

Mini­bos bij de Zuiderpolderschool

25 novem­ber 2021|Nieuws, Ver­die­ping, In beeld, Wat wij doen, Wat jij kunt doen|

Naast de Zui­der­pol­der­school, in Haar­lem-Oost, ligt een Mini­bos, ofte­wel een Tiny Forest. Een ini­ti­a­tief van de gemeen­te Haar­lem, bewo­ners en de school. Op deze plek krijgt de natuur de ruim­te: ruim­te voor een eco­lo­gisch even­wicht en om bio­di­ver­si­teit een kans te geven. Buurt­be­wo­ners kun­nen er gebruik van maken en kin­de­ren leren er over de natuur.

Doe jij ook mee met de Natuurwerkdag?

25 okto­ber 2021|Nieuws, Zelf doen, Tips, Kids, In beeld, Wat jij kunt doen|

Heb jij ook zo geno­ten van de natuur tij­dens de lock­down? In novem­ber is het moge­lijk om mee te hel­pen en iets terug te doen voor natuur bij jou in de buurt tij­dens de jaar­lijk­se Natuur­werk­dag. Op vrij­dag 5 en zater­dag 6 novem­ber kan je in het hele land mee­doen aan mooie natuur­klus­sen, zoals wil­gen knot­ten, bol­len plan­ten, insec­ten­ho­tels bou­wen, bomen plan­ten en veel ande­re activiteiten. 

Cate­go­rie­ën

Ga naar de bovenkant