Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2019-10-03T11:56:41+02:00

Maak je eigen spin­nen­web

11 okto­ber 2019|Zelf doen, Tips, Kids|

Spin­nen zijn vol­op in de natuur te vin­den in de herfst. Sep­tem­ber wordt zelfs ook wel ‘spin­nen­maand’ genoemd. Een regen­ach­ti­ge woens­dag­mid­dag leent zich er nu dan ook per­fect voor om je eigen spin­nen­web te knut­se­len. Hoe je dat doet? Je leest het op Natuur in je Stad!

Vogel­huis­je in eigen tuin

9 okto­ber 2019|Zelf doen, Tips, Kids|

Zoals je eer­der kon lezen op Natuur in je Stad is de herfst een per­fect moment om een vogel­huis­je op te han­gen. Waar houd je reke­ning mee bij het ophan­gen van een nest­kast­je in de tuin of op je bal­kon? Prak­ti­sche tips voor de bes­te plek­ken, lees je op www.natuurinjestad.nl!

Haar­lem plaatst nest­kas­ten tegen eiken­pro­ces­sie­rups

8 okto­ber 2019|Nieuws, In beeld|

Bij de kin­der­dag­ver­blijf­lo­ca­tie van Kin­der­op­vang Haar­lem, Beer Bodo­ni, werd van­daag offi­ci­eel de eer­ste nest­kast ont­huld die moet gaan hel­pen in de strijd tegen de eiken­pro­ces­sie­rups. Wet­hou­der Merijn Snoek (wet­hou­der Beheer Open­ba­re Ruim­te) plaatste de door kin­de­ren ver­sier­de nest­kast, samen met Spaar­ne­lan­den. In totaal wor­den er 50 nest­kas­ten bij eiken door heel Haar­lem geplaatst.

Cate­go­rie­ën