Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2019-10-03T11:56:41+02:00

Je tuin als voor­raad­kast

28 decem­ber 2020|Nieuws, Tips, Wat jij kunt doen|

Richt je tuin in als voor­raad­kast om die­ren de win­ter door te hel­pen. Pindas­lin­gers en vet­bol­len zijn voor die­ren vaak heel han­dig in de win­ter.  Zo krij­gen ze vol­doen­de eten bin­nen en daar­naast is het ont­zet­tend leuk om ernaar te kij­ken. Maar wist je dat je ook zon­der vet­bol­len die­ren heel goed de win­ter kunt door­hel­pen? Je leest er meer over op Natuur in je Stad!

Kunst­ma­tig rif

3 novem­ber 2020|Ver­die­ping, Zelf doen, Tips, In beeld|

We heb­ben het vaak over natuur op land. Maar wist je dat in de zee ook heel veel leeft? Het leven op de bodem van de zee en in rivie­ren is de afge­lo­pen jaren alleen behoor­lijk afge­no­men als gevolg van de vis­se­rij en ver­vui­ling. Veel plek­ken zijn ver­an­derd in zand­vlak­tes, waar nau­we­lijks voed­sel aan­we­zig is. Om het onder­wa­ter­le­ven te sti­mu­le­ren en bevor­de­ren zijn er in Neder­land op ver­schil­len­de plek­ken kunst­ma­ti­ge rif­fen geplaatst. De rif­fen zijn een nieuw leef­ge­bied voor vis, schaal- en schelp­die­ren. Lees er meer over op Natuur in je Stad!

Cate­go­rie­ën

Go to Top