Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2019-10-03T11:56:41+02:00

Bui­ten spor­ten in de natuur

20 juli 2020|Nieuws, Tips, Kids|

Voor veel sport­lief­heb­bers gaat er niets boven heer­lijk bui­ten spor­ten. Haar­lem­mers heb­ben het geluk dat ze kun­nen kie­zen tus­sen de mooie par­ken, de bos­sen, de dui­nen of zelfs het strand! Naast dat bui­ten spor­ten heel lek­ker is, is het ook nog eens ont­zet­tend goed voor je gezond­heid. In dit arti­kel lees je meer over de voor­de­len, waar je bui­ten kunt spor­ten én we heb­ben een hele mooie actie voor je.

Heem­tuin Ein­den­hout, Eco­lo­gisch punt. Door Titi des Bou­vrie.

20 mei 2020|Nieuws, Ver­die­ping|

Voor­jaar in de heem­tuin! In de plas-dras-strook langs de vaart bloeit spec­ta­cu­lair een hele rand goud­ge­le Dot­ters. Ook de Slee­doorn, Mei­doorn en Gele kor­noel­je bloei­den uit­bun­dig. Wij heb­ben alleen onder­schat dat de Boter­bloe­men alles over­woe­ke­ren. In de twee plant­vak­ken moet het teveel aan deze plant­jes wor­den gewied. Over­al komen hier klei­ne kiem­plant­jes op. Het is span­nend om te zien wel­ke plan­ten zich heb­ben uit­ge­zaaid, en wel­ke de over­stro­ming in de win­ter heb­ben over­leefd.

Cate­go­rie­ën

Go to Top