Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2019-10-03T11:56:41+02:00

Heem­tuin Ein­den­hout, Eco­lo­gisch punt. Door Titi des Bou­vrie.

20 mei 2020|Nieuws, Ver­die­ping|

Voor­jaar in de heem­tuin! In de plas-dras-strook langs de vaart bloeit spec­ta­cu­lair een hele rand goud­ge­le Dot­ters. Ook de Slee­doorn, Mei­doorn en Gele kor­noel­je bloei­den uit­bun­dig. Wij heb­ben alleen onder­schat dat de Boter­bloe­men alles over­woe­ke­ren. In de twee plant­vak­ken moet het teveel aan deze plant­jes wor­den gewied. Over­al komen hier klei­ne kiem­plant­jes op. Het is span­nend om te zien wel­ke plan­ten zich heb­ben uit­ge­zaaid, en wel­ke de over­stro­ming in de win­ter heb­ben over­leefd.

Nieuw leven in de Hek­sloot­pol­der

14 mei 2020|Nieuws, Wat wij doen|

In de Hek­sloot­pol­der bij Haar­lem zijn sinds deze week jon­ge kie­vi­ten te bewon­de­ren. De afge­lo­pen maan­den is hier hard gewerkt om de wei­de­vo­gels te bescher­men en het leef­ge­bied te ver­be­te­ren en te ver­gro­ten. Nieu­we vos­we­ren­de ras­ters moe­ten ervoor zor­gen dat de grut­to, kie­vit, ture­luur, klu­ten en kok­meeuw onge­stoord kun­nen broe­den en hun jon­gen vei­lig zijn tegen vos­sen.

Cate­go­rie­ën

Go to Top