Nieuws2019-10-03T11:56:41+02:00

Her­stel natuur

1 janu­a­ri 2019|Wat wij doen|

In alle bij­zon­de­re gebie­den hou­den wij ons actief bezig met het her­stel en onder­houd van de natuur. Ook zijn we bezig met het ver­ho­gen van de natuur­waar­de van de hui­di­ge groen­voor­zie­nin­gen in Haarlem.

Paar­den­wei­de

1 janu­a­ri 2019|Wat wij doen|

In het Poel­broek­park is een paar­den­wei­de te vin­den. In dit gebied hoe­ven we niet te maai­en, omdat de paar­den het gras kort­hou­den of ver­trap­pen. Door begra­zing krij­gen ook nieu­we soor­ten weer de kans om te groeien.

Cate­go­rie­ën

Ga naar de bovenkant