Nieuws2019-10-03T11:56:41+02:00

Pad­den­scherm

1 janu­a­ri 2019|Wat wij doen|

In het Heem­park in Schal­k­wijk en bij de Enge­land­laan heb­ben we een pad­den­scherm geplaatst. Deze afschei­ding tus­sen de weg en het groen zorgt ervoor dat de pad­den de weg niet over gaan tij­dens de paddentrek.

Cate­go­rie­ën

Ga naar de bovenkant