Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2019-10-03T11:56:41+02:00

Wor­men­ho­tel maken

10 augus­tus 2019|Alles, Zelf doen, Tips, Kids|

Een wor­men­ho­tel in je tuin is een ech­te win-win situ­a­tie. Want zo’n hotel is niet alleen heel erg fijn voor de wor­men, ze hel­pen jou met het maken van vrucht­ba­re com­post voor je (moes)tuin. Wat is een wor­men­ho­tel pre­cies? En hoe maak je er zelf een, op een hele een­vou­di­ge manier?

Zomer in de stad

5 juli 2019|Nieuws, Zelf doen, Tips|

Het is warm, maar dat wist je al 😁 Waar zoek jij ver­koe­ling met het war­me weer? Ga je naar natuur­ge­bie­den in de buurt, het strand of blijf je bin­nen met geslo­ten ramen? Je hebt het vast wel gemerkt; ste­den zijn vaak war­mer dan het plat­te­land. Dit komt door­dat er vaak veel ver­steen­de gebie­den zijn en wei­nig groen. Hier­on­der lees je wat je er tegen kunt doen!

Inter­view met een vrij­wil­li­ger: Peter Davids

17 mei 2019|Alles, Inter­view, Ver­die­ping, Zelf doen|

De Hek­sloot­pol­der is door de gemeen­te Haar­lem als hot­s­pot aan­ge­duid in het eco­lo­gi­sche beheer­plan en daar moet natuur­lijk goed voor gezorgd wor­den. Geluk­kig gebeurt dat ook: vrij­wil­li­ger Peter Davids is zelfs een dag min­der gaan wer­ken, omdat hij zich meer in wil­de zet­ten voor dit bij­zon­de­re natuur­ge­bied. Natuur in je Stad spreekt met Peter over zijn werk.

Insec­ten zoe­ken in de tuin

26 april 2019|Alles, Zelf doen, Tips, Kids|

Wist je dat je tuin eigen­lijk een soort van die­ren­tuin is met mini-dier­tjes? Kin­de­ren zijn vaak erg geïn­te­res­seerd in al dit klei­ne leven in en rond­om jul­lie huis. Een leu­ke acti­vi­teit met kin­de­ren deze zomer: insec­ten zoe­ken. Wel­ke dier­tjes vind je zoal in de tuin of op het bal­kon? En hoe her­ken je ze? Hier lees je er alles over!

Ver­groen je buurt

26 maart 2019|Nieuws, Zelf doen, Tips, Kids|

Een gezon­de buurt, met vol­op bio­di­ver­si­teit, mooie plan­ten en strui­ken, flui­ten­de vogels en ande­re blije die­ren: dát rege­len we samen! Natuur in je Stad en Spaar­ne­lan­den zet­ten zich dan ook dage­lijks in om groen­par­ti­ci­pa­tie onder de inwo­ners van Haar­lem te sti­mu­le­ren. Doe mee en ver­groen je buurt!

Cate­go­rie­ën