Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2019-10-03T11:56:41+02:00

Zomer in de stad

5 juli 2019|Nieuws, Zelf doen, Tips|

Het is warm, maar dat wist je al ūüėĀ Waar zoek jij ver¬≠koe¬≠ling met het war¬≠me weer? Ga je naar natuur¬≠ge¬≠bie¬≠den in de buurt, het strand of blijf je bin¬≠nen met geslo¬≠ten ramen? Je hebt het vast wel gemerkt; ste¬≠den zijn vaak war¬≠mer dan het plat¬≠te¬≠land. Dit komt door¬≠dat er vaak veel ver¬≠steen¬≠de gebie¬≠den zijn en wei¬≠nig groen. Hier¬≠on¬≠der lees je wat je er tegen kunt doen!

Natuur­speel­tui­nen Haar­lem

26 mei 2019|Alles, Nieuws, Zelf doen, Tips, Kids|

Haar­lem is een kind­vrien­de­lij­ke stad en er zijn dan ook vol­op speel­tui­nen in- en rond­om de stad te vin­den. En de laat­ste jaren zijn daar ook een paar leu­ke natuur­speel­tui­nen bij­ge­ko­men. Wat is het pre­cies, waar­om kie­zen voor een natuur­speel­tuin en waar vind je ze? Je leest het op natuurinjestad.nl.

Inter­view met een vrij­wil­li­ger: Peter Davids

17 mei 2019|Alles, Inter­view, Ver­die­ping, Zelf doen|

De Hek­sloot­pol­der is door de gemeen­te Haar­lem als hot­s­pot aan­ge­duid in het eco­lo­gi­sche beheer­plan en daar moet natuur­lijk goed voor gezorgd wor­den. Geluk­kig gebeurt dat ook: vrij­wil­li­ger Peter Davids is zelfs een dag min­der gaan wer­ken, omdat hij zich meer in wil­de zet­ten voor dit bij­zon­de­re natuur­ge­bied. Natuur in je Stad spreekt met Peter over zijn werk.

Insec­ten zoe­ken in de tuin

26 april 2019|Alles, Zelf doen, Tips, Kids|

Wist je dat je tuin eigen¬≠lijk een soort van die¬≠ren¬≠tuin is met mini-dier¬≠tjes? Kin¬≠de¬≠ren zijn vaak erg ge√Įn¬≠te¬≠res¬≠seerd in al dit klei¬≠ne leven in en rond¬≠om jul¬≠lie huis. Een leu¬≠ke acti¬≠vi¬≠teit met kin¬≠de¬≠ren deze zomer: insec¬≠ten zoe¬≠ken. Wel¬≠ke dier¬≠tjes vind je zoal in de tuin of op het bal¬≠kon? En hoe her¬≠ken je ze? Hier lees je er alles over!

Ver­groen je buurt

26 maart 2019|Nieuws, Zelf doen, Tips, Kids|

Een gezon­de buurt, met vol­op bio­di­ver­si­teit, mooie plan­ten en strui­ken, flui­ten­de vogels en ande­re blije die­ren: dát rege­len we samen! Natuur in je Stad en Spaar­ne­lan­den zet­ten zich dan ook dage­lijks in om groen­par­ti­ci­pa­tie onder de inwo­ners van Haar­lem te sti­mu­le­ren. Doe mee en ver­groen je buurt!

Inter­view met een vrij­wil­li­ger: Chris Brun­ner

21 maart 2019|Alles, Inter­view, In beeld|

Haar­lem kan niet zon­der vrij­wil­li­gers die zich inzet­ten voor het behoud van de natuur in en rond­om de stad. Chris Brun­ner is een van deze men­sen. Hij zet zich in voor ver­schil­len­de ini­ti­a­tie­ven, waar­on­der de Vogel­werk­groep Zuid-Ken­ne­mer­land. Natuur in je Stad praat met hem over zijn werk, vogels en de natuur in Haar­lem.

Gevel­tuin aan­leg­gen

2 janu­a­ri 2019|Wat jij kunt doen|

Gevel­tui­nen zijn smal­le groen­stro­ken tegen de gevel, direct aan de straat­kant. Voor­al stra­ten zon­der voor­tui­nen zijn geschikt. Gevel­tui­nen dra­gen bij aan een groe­ne en kli­maat­be­sten­di­ge stad. Daar­naast zor­gen gevel­tui­nen voor een fij­ne leef­om­ge­ving.

Cate¬≠go¬≠rie¬≠√ęn

Go to Top