Je tuin ver­rij­ken met een boom? Novem­ber is de per­fec­te maand om deze te plan­ten. Bomen zijn dan in rust­stand en kun­nen een ver­hui­zing in de win­ter pri­ma heb­ben. Snel ver­der lezen dus en plan­ten maar!

Bomen zor­gen voor zuur­stof, ver­koe­ling en water­op­slag, ze slaan CO2 op en ver­be­te­ren je uit­zicht. En als­of dat niet genoeg is, bie­den ze ook huis­ves­ting aan vogels en insec­ten. Dus heb je een tuin met genoeg plek? Lees dan snel verder.

Bomen plan­ten in november
Van­af novem­ber bele­ven bomen een rust­pe­ri­o­de. Die duurt de hele win­ter. Ze laten hun blad val­len en de sap­stroom in de boom valt stil. Beschouw het als een soort win­ter­slaap, die duurt tot de vroe­ge len­te. Dan komt de sap­stroom weer op gang en ver­schij­nen er nieu­we bla­de­ren aan de takken.

Eerst den­ken, dan planten
Enthou­si­ast gewor­den? Ga niet al te impul­sief aan de slag. Check bij­voor­beeld eerst of je genoeg ruim­te hebt. De wor­tels van de boom heb­ben graag ruim baan en ook de buren zit­ten mis­schien niet te wach­ten op over­han­gen­de tak­ken. We raden je ook aan een inheem­se boom te plan­ten. Denk daar­bij aan de wil­de lijs­ter­bes, de haze­laar of de vel­des­doorn. En kijk of er in je tuin genoeg zon­licht komt voor de boom van jouw keuze.

Aan de slag
Onze zui­der­bu­ren maak­te een slim­me video over bomen plan­ten. Bekijk de video. Gezien en klaar om te gaan plan­ten? Dit heb je nodig:

  • Spa­de
  • Com­post
  • Boom­pa­len van max 1.40 m lang
  • Hei­paal of hamer
  • Boom­band
  • Schroe­ven
  • Mes
  • Schroef­ma­chi­ne of hamer en spijker

Meer weten over bomen?
Lees het inter­view met Ste­fan , boom­spe­ci­a­list van Spaar­ne­lan­den. We schre­ven eer­der ook over geval­len bla­de­ren in de herfst.
Mocht je nog vra­gen of sug­ges­ties heb­ben over dit onder­werp of ande­re groe­ne zaken, laat het ons weten.