In het Poel­broek­park is een paar­den­wei­de te vin­den. In dit gebied hoe­ven we niet te maai­en, omdat de paar­den het gras kort­hou­den of ver­trap­pen. Door begra­zing krij­gen ook nieu­we soor­ten weer de kans om te groeien.