In het Heem­park in Schal­k­wijk en bij de Enge­land­laan heb­ben we een pad­den­scherm geplaatst. Deze afschei­ding tus­sen de weg en het groen zorgt ervoor dat de pad­den de weg niet over gaan tij­dens de paddentrek.