Heb je een paar uur­tjes over en wil je samen met je buurt­ge­no­ten lek­ker in de bui­ten­lucht hel­pen om een van de groot­ste plaag­plan­ten uit te scha­ke­len? Mooi! Spaar­ne­lan­den zoekt name­lijk vrij­wil­li­gers die kun­nen hel­pen met het bestrij­den van de Japan­se duizendknoop.

Elk jaar gaat Spaar­ne­lan­den de strijd aan met plaag­plan­ten zoals de reu­zen­be­ren­klauw en de Japan­se dui­zend­knoop. Deze plaag­plan­ten over­woe­ke­ren ande­re plan­ten en de Japan­se dui­zend­knoop is zelfs zo sterk dat deze door fun­de­rin­gen van hui­zen heen kan groei­en.  Door een toe­na­me van de Japan­se dui­zend­knoop komt Spaar­ne­lan­den han­den tekort en zoekt daar­om vrij­wil­li­gers die kun­nen helpen.

Wat houdt het in? 
Samen met ande­re vrij­wil­li­gers ga je in de bui­ten­lucht aan de slag. Spaar­ne­lan­den zorgt voor hand­schoe­nen, gereed­schap én natuur­lijk een lek­ker kop­je kof­fie. Tij­dens de werk­zaam­he­den ont­moet je buurt­ge­no­ten en ande­re vrij­wil­li­gers. Gezel­lig­heid gega­ran­deerd dus! Ver­der word je bege­leid door een erva­ren hovenier.

Vrij­wil­li­gers­groe­pen
Spaar­ne­lan­den werkt al lan­ger samen met ande­re vrij­wil­li­gers­groe­pen in het groen. Samen bestrij­den we bij­voor­beeld ook de reu­zen­be­ren­klauw, maar dat is nog wel een las­ti­ge­re klus. 

Aan­mel­den
Lijkt het jou leuk om af en toe mee te hel­pen in de strijd tegen de Japan­se dui­zend­knoop? Je kunt je aan­mel­den door te mai­len naar ebeth@spaarnelanden.nl. De werk­zaam­he­den vin­den om de week op vrij­dag plaats van 09:00–12:00 uur. Je kunt je voor één keer opge­ven, maar als je het leuk vindt mag je je natuur­lijk voor een lan­ge­re peri­o­de opge­ven. De werk­zaam­he­den vin­den plaats in de maan­den april t/m september.