Zit je lek­ker te relaxen in je tuin, ont­waar je brui­ne of aan­ge­vre­ten blaad­jes, ver­dord gras en hon­ge­ri­ge insec­ten. Is dit de bedoe­ling? In Tui­nie­ren voor Dum­mies, nemen we je mee in het gezond en sap­pig hou­den van je plan­ten. Fel­le zon en beest­jes met trek kun­nen in kor­te tijd jouw groe­ne para­dijs omto­ve­ren in een dor, aan­ge­vre­ten geheel. Met natuur­lij­ke bestrij­ders en de juis­te sproei­me­tho­de trek je de boel weer recht.

Natuur­lij­ke bestrijders
Er is een heel leger van groen­fans dat het heeft voor­zien op jouw tuin- of bal­kon­plan­ten. Kevers, rup­sen, lui­zen en mot­ten zien al jouw mooie groei­ers en bloei­ers als een all-you-can-eat-buf­fet, met bescha­dig­de plan­ten als gevolg. Gebruik lie­ver geen che­mi­sche bestrij­dings­mid­de­len, maar zet natuur­lij­ke vij­an­den in om ze te bestrij­den, zoals lie­ve­heers­beest­jes, egels en vogels. Wel­ke insec­ten je op wel­ke manier tegen­werkt heeft Mili­eu Cen­traal heel han­dig op een rij gezet.

Haal dor blad weg
Je kunt nog meer doen. Tij­dens een inspec­tie­rond­je door de tuin, haal je dor­re bla­de­ren met­een weg. Met de hand of een scher­pe snoei­schaar. Waar­om? Het ziet er fraai­er uit, maar belang­rij­ker: ziek of dood blad is een mag­neet voor beest­jes. Weg­ha­len dus, voor­dat de rest van de plant ook onder de lui­zen of ander onge­dier­te zit. Ook uit­ge­bloei­de bloe­men mag je ver­wij­de­ren, dit sti­mu­leert de plant om nieu­we bloe­me­tjes aan te maken.

Geef slim water
Bruin gras, dor­sti­ge plan­ten… ook dat is de zomer in je tuin. Met water houdt je je plan­ten sap­pig, mits je dat slim doet. Een paar tips:

  • Geef water ’s mor­gens vroeg of na zons­on­der­gang. Zo ver­dampt het niet met­een en heb­ben je plan­ten er het mees­te ple­zier van.
  • Giet water op de aar­de, niet op de bla­de­ren en de bloe­men. Die heb­ben er niks aan.
  • Inves­teer in een regen­ton. Regen­wa­ter bevat geen kalk en is daar­door beter voor je plan­ten. Boven­dien is het hele­maal gra­tis en de regen­ton voor­komt dras­si­ge tuin­aar­de en onder­ge­lo­pen terrassen.

Tuin­vra­gen- of opmerkingen?
Heb jij een vraag over je tuin of bal­kon? We beant­woor­den ‘m graag. Volg ons ook op onze soci­als voor nog meer leu­ke groenartikelen.