Denk je najaar, dan denk je mis­schien niet aan tui­nie­ren. Ter­wijl dit een prach­tig moment is om bij­voor­beeld een krui­den­tuin­tje aan te leg­gen. De grond is nu nog lek­ker warm en de regen zorgt voor genoeg water. Natuur in je Stad geeft je krui­den­tuin­in­spi­ra­tie voor de herfst.

Krui­den plan­ten in tuin of op balkon
Een krui­den­tuin­tje aan­leg­gen in de vol­le grond kan in je tuin. Op een bal­kon of dak­ter­ras kies je voor pot­ten of een gro­te bak. Goed om te beden­ken voor­dat je begint:

  • Wel­ke krui­den vind je lek­ker sma­ken of lek­ker ruiken?
  • Krijgt jouw bui­ten­ruim­te veel of wei­nig zon?
  • Is de grond geschikt voor kruiden?

Zon­nig of juist niet?
Ligt jouw tuin of bal­kon op het zui­den? Plant laven­del, salie, lau­rier of bonen­kruid. Dat zijn zon­lief­heb­bers. Op het oos­ten en wes­ten groei­en roze­ma­rijn, bies­look en peter­se­lie goed. Op het noor­den groei­en de scha­duw­fans. Denk aan ker­vel, kamil­le, munt en citroen­me­lis­se. De laat­ste twee zijn wel woe­ke­raars, dus zet ze altijd apart in een pot die je des­noods ingraaft in je tuin.

Zet krui­den in de juis­te grond
Krui­den groei­en het best in goed gedrai­neer­de, los­se, dro­ge en kalk­rij­ke grond. Van nat­te voe­ten zijn ze geen fan, dus zorg dat regen­wa­ter goed kan weg­lo­pen. Ook van te zure grond hou­den krui­den niet, je kunt een beet­je kalk toe­voe­gen aan de pot­ten om dit te ver­be­te­ren. Klei­grond is vaak te zwaar en te nat voor krui­den. In dat geval kun je krui­den in bak­ken plaat­sen waar­in je de opti­ma­le grond voor ze samen­stelt. Ze zul­len je belo­nen met hun yum­mie blaadjes.

Bescher­men bij vorst
Mocht het onver­wacht pit­tig gaan vrie­zen, bescherm je krui­den­tuin­tje dan. Leg wat stro tus­sen de plant­jes of bedek de plan­ten met een fleece­de­ken­tje. Kun je daar­na weer lek­ker plukken.

Volg je ons al op Inst­agram en Facebook? Dan zie je in je tijd­lijn wan­neer we een nieuw arti­kel plaat­sen. Je kunt er boven­dien je vra­gen kwijt. Of sug­ges­ties natuurlijk.