Het wordt steeds dro­ger in Neder­land. Mis­schien merk­te je dat ook al aan je tuin. Je kunt natuur­lijk meer gaan sproei­en, maar we moe­ten juist zui­ni­ger omgaan met ons (drink)water. Wat nu? Een paar tips om de droog­te te bestrij­den. Dag droog­te, hoi groe­ne, bloei­en­de tuin! Met een paar aan­pas­sin­gen ga jij dro­ge grond te lijf. Lees maar mee.

Vang (regen)water op
Deze is mak­ke­lijk te rea­li­se­ren. Sluit je regen­pijp aan op een ton en vang zo het hemel­wa­ter op. Door kli­maat­ver­an­de­ring komen hoos­bui­en vaker voor. En met een ton kun jij dat water opvan­gen en weer in klei­ne beet­jes met je gie­ter over de tuin sproei­en. Ook in huis kun je water opvan­gen om te gebrui­ken in de tuin. Zet een emmer neer in de dou­che waar­mee je het opwar­men­de war­me water uit de kraan opvangt. Het zal je ver­ba­zen hoe­veel dat is. In de gie­ter en sproei­en maar (en dat het lief­ste ’s mor­gens of na zonsondergang).

Plant wijs
Ook met beplan­ting kun je uit­dro­ging tegen gaan. Bodem­be­dek­kers hou­den vocht vast, waar­door zon niet direct op de aar­de komt en regen­wa­ter min­der snel ver­dampt. Ook slim: kies plan­ten die tegen een beet­je droog­te kun­nen. Waar een hor­ten­sia veel water slurpt, ver­dra­gen vet­plan­ten droog­te pri­ma. Ook laven­del, de drop­plant en kaas­jes­kruid kun­nen tegen een stootje.

Zorg voor schaduw
Fijn voor jezelf en voor je plan­ten: scha­duw. Plant strui­ken, een heg­je of zet een schut­ting neer om de zon wat min­der kans te geven. Voor­al met een tuin of bal­kon op het zui­den en het wes­ten is scha­duw belang­rijk. Met deze scha­duw­ge­vers breek je boven­dien de wind een beet­je, die zorgt ook voor uit­dro­ging van je aar­de. Voor­al plan­ten in pot­ten dro­gen op die manier enorm snel uit.

Alle klei­ne beet­jes helpen
Zoals je hier­bo­ven leest kun je aan ver­schil­len­de ‘knop­pen’ draai­en om de droog­te te lijf te gaan. Wat is jouw tuin­ge­heim? We horen het graag! Laat het ons weten op onze Inst­agram­pa­gi­na of stuur ons een mail.