Groe­ne bal­kons zijn regen­be­sten­dig, zor­gen voor min­der hit­te­stress en spe­len een belang­rij­ke rol bij het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem. En het is niet moei­lijk: met wat klei­ne aan­pas­sin­gen maak je van jouw bal­kon een groe­ne oase!

Insec­ten en klei­ne dieren
Om insec­ten en klei­ne die­ren te hel­pen kun je de muren of bal­kon­hek­ken laten begroei­en met bij­voor­beeld een drui­ven­struik, kam­per­foe­lie of een klim­op. Zo cre­ëer je een groe­ne schuil­plaats voor die­ren en een plek waar ze zich kun­nen voe­den met nec­tar. Door het plaat­sen van pot­ten met klei­ne klim­plan­ten zorg je voor nog meer begroei­ing. Daar­bij zor­gen klei­ne klim­plan­ten, in com­bi­na­tie met een per­go­la, voor koe­le scha­duw op een zon­nig balkon.

Moes­tuin aanleggen
Of wat dacht je van een gezond moes­tuin­tje op het bal­kon? Meer infor­ma­tie en inspi­ra­tie vind je op bij­voor­beeld de web­si­te van Huis­je­Boom­pje­Be­ter. Hier kun je ook een inte­res­sant info­blad down­lo­a­den met infor­ma­tie hoe jij je bal­kon kunt vergroenen.