Heb je een plat dak? Dat is goed nieuws, want dan kun je een mooie dak­tuin aan­leg­gen. En dat heeft veel voor­de­len: het ver­groot de bio­di­ver­si­teit, ont­last het water van het riool, het geeft ver­koe­ling en daar­naast zui­vert een dak­tuin de lucht.

Dak­tuin aanleggen

Een groen dak kun je meest­al aan­leg­gen op de bestaan­de dak­dek­king. Mits deze in goe­de staat is natuur­lijk. Som­mi­ge men­sen leg­gen een moes­tuin aan op hun dak en er bestaan zelfs dak­tui­nen met bomen erop. Wat er moge­lijk is voor jouw dak, ligt aan het type dak en de dak­be­dek­king. Meer infor­ma­tie over het aan­leg­gen van deze bij­zon­de­re ‘tui­nen’ vind je op de web­si­te van Nud­ge.