Wil je je tuin ver­groe­nen? Kijk dan eens op de web­si­te van Steenbreek023. Steenbreek023 wil graag dat onze tui­nen groe­ner wor­den en sti­mu­le­ren de bewo­ners van Haar­lem om hun ste­nen te ver­van­gen door groen. Op die manier is er meer natuur en leven moge­lijk voor de die­ren en plan­ten in Haarlem.