Vogel­voer strooi­en in de win­ter: sym­pa­thiek natuur­lijk. Er zit alleen wel een nadeel aan, want ook rat­ten snac­ken graag mee. Mis­schien niet echt het huis‑, tuin- en bal­kon­be­zoek waar je op zit te wach­ten. Een paar tips om ze op afstand te houden.

Rat­ten zijn dol op Haar­lem. En op eten. Steeds vaker komen ze voor in tui­nen en bal­kons, voor­al als er vogel­voer en ander voer voor die­ren ligt. Wat kun je doen?

Voor­kom rat­ten in je tuin

  • Leg steeds maar klei­ne beet­je voer neer voor vogels of voor huis­die­ren die bui­ten verblijven.
  • Zoek ook de hoog­te op: leg vogel­voer net op de grond, maar op een voe­der­ta­fel of in een vogelhuisje.
  • Haal regel­ma­tig voer weg dat te lang blijft liggen.

Waar­om geen ratten?

Bij Natuur in je Stad zijn we dol op die­ren. We bewon­de­ren dan ook de skills van rat­ten op gebied van zwem­men, gra­ven en klim­men. Maar… de beest­jes ver­oor­za­ken ook veel ellen­de. Ze dra­gen ziek­tes over, kna­gen graag aan lei­din­gen, kabels en iso­la­tie­ma­te­ri­aal en zor­gen voor ver­zak­kin­gen door hun graaf­drang. Alle­maal rede­nen om ze lie­ver niet te dicht in de buurt te hebben.

Meer info over rat­ten in Haarlem
Op de web­si­te van Spaar­ne­lan­den lees je hoe je rat­ten­spo­ren her­kent, hoe je rat­ten­be­zoek voor­komt en wat je kunt doen als ze er tóch zijn.

Dit vind je vast ook leuk